Recaptació

Hisenda confirma que el 2022 va ingressar 10.000 milions més del previst pel Govern

L’Agència Tributària elevarà de 30.000 a 50.000 euros l’import dels deutes tributaris que els contribuents podran ajornar o fraccionar sense necessitat d’aval o garantia

Hisenda confirma que el 2022 va ingressar 10.000 milions més del previst pel Govern

Eduardo Parra / Europa Press

3
Es llegeix en minuts
Rosa María Sánchez

La recaptació tributària va créixer en un 15% en el conjunt del 2022, cosa que va permetre a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT) obtenir uns ingressos d’uns 10.000 milions per sobre del previst pel Govern, malgrat les rebaixes fiscals energètiques empreses al llarg de l’any passat. Així ho ha avançat el secretari d’Estat d’Hisenda, Jesús Gascón, aquest dilluns durant la seva compareixença en la Comissió d’Hisenda del Congrés dels Diputats, a falta de conèixer les dades finals de ldesembre.

Tot i que Gascón han matisat que les dades de recaptació del 2022 encara no són definitives, sí que ha avançat que el creixement dels ingressos tributaris serà similar a l’obtingut el 2021, quan van avançar el 15,1%. Fins al novembre del 2022 la recaptació de l’AEAT anotava un creixement encara superior, del 15,9%, però al desembre es van practicar un volum elevat de devolucions (uns 3.000 milions més que l’any anterior, segons Gascón), casa que va moderar la taxa de creixement al voltant del 15%. Així, la recaptació fiscal de l’AEAT es podria haver situat a l’entorn dels 256.000 milions, enfront els 223.385 ingressats l’any anterior (uns 33.500 milions més que el 2021). Tot això, malgrat que les mesures relacionades amb el preu de l’electricitat havien restat 6.149 milions fins al novembre, segons l’informe mensual de recaptació corresponent a aquell mes.

La recaptació de l’impost de societats és, segons ha avançat el secretari d’Estat, la que més va créixer el 2022 (per sobre del 20%), impulsada pel fort avanç dels beneficis dels negocis. L’IRPF i l’IVA van anotar un avanç similar propulsats pel creixement de l’ocupació, en el primer cas, i per la inflació, en el segon. Amb tot, el segon impost que més es va recaptar el 2022 va ser el de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, de caràcter autonòmic, com a conseqüència del fort avanç del mercat immobiliari (en nombre d’operacions i en preu).

Durant la seva intervenció, Gascón ha explicat les línies generals del pla de control tributari del 2023 que publica aquest dilluns el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), en el qual l’AEAT assenyala les obres de rehabilitació com un dels seus objectius en la lluita contra l’economia submergida.

En el repàs de les tasques legislatives pendents a la Secretaria d’Estat d’Hisenda, Gascón ha fet referència a la pròxima aprovació d’una ordre ministerial – ara en fase d’informació pública, des del 21 de febrer– que permetrà elevar a 50.000 euros l’import del deute tributari que els contribuents podran sol·licitar ampliar o fraccionar sense necessitat d’haver d’aportar avals o garanties (en l’actualitat, 30.000 euros). «Això permetrà que, a la pràctica, tots els deutes per IRPF podran acollir-se a un ajornament sense necessitat d’aval, així com els corresponents a la majoria d’autònoms i pimes», ha resumit el secretari d’Estat.

Altres canvis normatius

Notícies relacionades

Entre els projectes normatius, Gascón també ha apuntat que el ministeri «està a punt» de sotmetre al procés d’informació pública l’esborrany d’una llei que permeti traslladar a la legislació espanyola la directiva de tributació mínima en l’impost de societats aprovada per unanimitat a la Unió Europea al seu consell de 17 de desembre.

A més, a través d’una esmena al projecte de llei de reforma de la llei general tributària (per a la transposició de la Directiva DAC 7 sobre l’intercanvi d’informació fiscal), Hisenda permetrà als contribuents presentar autoliquidacions rectificatives en cas d’haver comès algun error. L’objectiu és dotar de més agilitat aquest tipus de tràmits, que ara s’assembla a la presentació d’un recurs, amb la complexitat i retard que això comporta.