Conjuntura

L’Autoritat Fiscal certifica que Espanya va créixer el 5,3% el 2022

La previsió per a aquest any s’eleva una dècima, fins a l’1,6%

L’Autoritat Fiscal certifica que Espanya va créixer el 5,3% el 2022

Pedro Puente Hoyos / Efe

5
Es llegeix en minuts

L’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef) ha revisat nou dècimes a l’alça les seves estimacions per al creixement del producte interior brut (PIB) del 2022, fins al 5,3%, i ha elevat en una dècima les seves previsions de cara al 2023, fins a l’1,6%.

Per la seva banda, l’organisme que dirigeix Cristina Herrero ha rebaixat la seva previsió d’inflació mitjana del 2022 cinc dècimes, fins al 8,4%, per la moderació recent dels preus de l’energia. No obstant, les estimacions d’IPC per al 2023 s’eleven en 3 dècimes, fins al 4,2%.

En matèria de dèficit públic, l’Airef ha empitjorat la seva previsió per a les administracions públiques fins al 4,5% del PIB el 2022, dues dècimes superior a la xifra publicada anteriorment, a causa de la implantació dels paquets de mesures aprovats i les últimes dades d’execució pressupostària.

A la fitxa de seguiment de l’objectiu d’estabilitat publicada aquest dilluns, l’Airef assenyala que el ritme de reducció del dèficit dels últims mesos es manté, estimant-se un 3,4% a l’octubre, si bé fins a final d’any s’espera un empitjorament fins al 4,5% del PIB per les mesures de despesa aprovades.

L’Airef preveu un increment del pes dels ingressos durant l’any, fins a arribar al 43,9% del PIB. Aquest pes seria més petit si no es tingués en compte el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). Per la seva banda, les despeses acabaran l’any en un pes del 48,3% del PIB per la implantació de les mesures i del pla.

Per administracions, els canvis es concentren en l’Administració central per la inclusió de les últimes mesures i a les comunitats autònomes, per la previsió de despesa més gran derivada de les últimes dades d’execució pressupostària.

En concret, l’Airef empitjora una dècima de PIB la previsió de dèficit de l’Administració central, fins al 3,1%, quatre dècimes menys que la previsió per al 2022 del Pla Pressupostari 2023. Aquest empitjorament obeeix al fet que el cost de les mesures en despeses supera la millora de les previsions de recaptació.

Fins al novembre, els ingressos tributaris creixen un 15,9% impulsats principalment per l’IRPF, l’IVA i l’impost sobre societats, malgrat la reducció d’ingressos produïda per les mesures adoptades per mitigar l’escalada de preus de l’electricitat (-7.466 milions fins al novembre). D’altra banda, les cotitzacions socials continuen mostrant una positiva evolució que ha portat a una millora de les previsions per al 2022.

Amb tot, l’Airef estima que el pes de l’IRPF arribarà al 8,3% del PIB al tancament de l’any 2022, mig punt per sobre del 2021. Fins al novembre, l’increment ha sigut del 16% pel creixement de l’ocupació, els salaris i les pensions. Aquest creixement, alentit des d’agost, es recupera lleugerament al novembre influït per l’increment salarial dels empleats públics. Al tancament de l’any s’espera que els ingressos estiguin un 16% per sobre del 2021.

Societats

Per la seva banda, l’impost de societats assolirà un 2,5% del PIB el 2022, tres dècimes més que el 2021. Els pagaments fraccionats creixen el 18,7%, a falta del tercer pagament fraccionat al desembre, i el creixement des de començament d’any se situa en el 26,8%, malgrat que s’han realitzat devolucions excepcionals per una sentència i per actius fiscals diferits, que encara s’estendran fins al tancament de l’exercici. L’increment al final de l’any s’estima en el 22,4%.

L’IVA suposarà el 6,3% del PIB al final del 2022, tres dècimes més que el 2021. Fins al novembre els ingressos creixen un 16,2%, malgrat la rebaixa del tipus sobre l’electricitat, que ha suposat -1.723 milions des de començament d’any. S’ha de destacar l’increment de les devolucions, que assoleixen gairebé el 34%, per sobre dels ingressos bruts, que creixen un 21,1%. S’espera que al final del 2022 la taxa de creixement interanual se situï en el 14,4%.

Per al conjunt dels impostos especials reduiran una dècima el seu pes sobre el PIB respecte al 2021, i se situaran en l’1,5%. Des de començament d’any, la recaptació ha crescut un 2,4%, impulsada fonamentalment pel creixement de l’impost d’hidrocarburs, el més afectat per la pandèmia; i minorada per la reducció del tipus de l’impost especial de l’electricitat, que, fins al novembre, s’estima en -1.909 milions. El creixement estimat a final del 2022 és del 2,3%.

En termes de comptabilitat nacional, l’organisme calcula que el total dels ingressos tributaris durant el 2022 serà un 13% més que el 2021. La incorporació de l’última informació disponible afegeix una dècima a l’última estimació.

En termes de caixa de 12 mesos acumulats fins al novembre, els ingressos creixen un 16% i al tancament de l’exercici l’Airef estima un creixement del 14,8%, més moderat per incloure un mes més de recuperació el 2021, encara molt afectat per les restriccions en l’activitat en els seus primers mesos. Totes les figures realitzarien una aportació positiva al creixement, en què destacarien l’IRPF, l’IVA i l’impost sobre societats.

Per la seva banda, les cotitzacions socials acabaran l’any amb un pes sobre el PIB del 12,8%, segons les estimacions de l’Airef, una dècima per sota de la previsió de novembre, a causa de l’efecte denominador del PIB. L’Airef augmenta el ritme de creixement esperat de les cotitzacions 6 dècimes, fins al 4,6%, pel dinamisme mostrat per les cotitzacions en l’última informació rebuda.

D’altra banda, l’Airef estima que el dèficit dels Fons de la Seguretat Social arribés al 0,5% del PIB el 2022, similar a la previsió del Pla Pressupostari d’octubre del 2022. L’estimació millora per la previsió de cotitzacions més gran, tot i que el tancament es manté en el -0,5%.

Notícies relacionades

Del seu costat, les comunitats tancaran el 2022 amb un dèficit de l’1,1% del PIB, mantenint el dèficit acumulat a l’octubre. L’Airef empitjora una dècima el seu dèficit a l’augmentar el nivell esperat de despeses d’acord amb l’última informació d’execució pressupostària.

Finalment, l’Airef manté la previsió de tancament de les entitats locals el 2022 en un superàvit entorn del 0,2% del PIB, si bé amb una lleugera caiguda respecte a l’última estimació, superant la taxa de referència (0%) i la previsió del Govern central (0,1%).