Entrevista

Joaquim Montsant: «Ens hem de proveir de totes les eines al nostre abast per rebaixar la incertesa»

Parlem amb el director territorial de la Zona Est de Cesce

Joaquim Montsant: «Ens hem de proveir de totes les eines al nostre abast per rebaixar la incertesa»
5
Es llegeix en minuts

-¿Com pot una empresa minimitzar els riscos financers en la situació deflactaria actual?

-El grau d’incertesa actual és molt elevat, i això representa un risc per a qualsevol empresa. Una manera de blindar-se davant aquesta situació és utilitzar eines com les assegurances de crèdit i de caució, que aporten seguretat a les empreses, independentment del volum i naturalesa. A Cesce oferim a les empreses productes que ajuden a minimitzar els riscos d’impagaments nacionals i internacionals i aporten estabilitat als resultats i a la liquiditat, tan necessaris en l’escenari actual. 

-¿Què és una assegurança de caució i per a qui està recomanada?

-L’assegurança de caució és una garantia deixada per una companyia d’assegurances al compliment de les obligacions contractuals o jurídiques assumides per l’acceptant de l’assegurança davant un beneficiari públic o privat. L’assegurança de caució resulta necessària per al compliment de diferents tipus d’obligació exigides a una empresa en l’exercici de la seva activitat, sigui per part de les diferents administracions públiques o pel sector privat. Poden ser necessàries per obligació contractual amb l’Administració (garantia de licitació a l’accedir a concursos, d’execució al firmar contractes...) o per obligació legal (davant autoritats duaneres en importacions, al sol·licitar punts de connexió a la xarxa energètica, al disposar de recursos del Fons de Garantia Agrària...).

El pagament de la pòlissa d’una assegurança de caució garanteix a l’assegurat la indemnització derivada d’un incompliment de les obligacions per part del contractant i li permet alliberar els seus recursos financers per al desenvolupament de la seva activitat principal sense necessitat de recórrer, per exemple, a un aval bancari.

-Cesce no és només una companyia d’assegurances, sinó un suport a l’hora de prendre decisions. ¿Qui pot acudir a vosaltres?

-Qualsevol empresa, independentment de la seva mida, és un potencial client de Cesce. Tot i que és cert que les assegurances de crèdit i de caució fa anys estaven dirigides a les grans empreses, aquesta és una tendència que està canviant. Actualment a Cesce comptem amb un volum important de pimes a la nostra cartera de clients. Per aquesta raó els nostres productes cada vegada més es plantegen per a aquest perfil d’empreses, com ara Pòlissa Fàcil, una assegurança de crèdit per a pimes que ofereix cobertura per a vendes a Espanya i 32 països més a empreses amb vendes fins a 5M, amb un mínim de tràmits i operatives de gestió. També hem creat la Pòlissa Emprèn, dirigida a empreses que estan iniciant un projecte empresarial. 

-¿L’assegurança de crèdit pot facilitar el finançament? 

-Efectivament, a Cesce comptem amb el nostre producte Màster Or Integral, és la pòlissa d’assegurança de crèdit més avançada i completa del mercat per cobrir els riscos d’impagament, que permet accedir a les nostres solucions de finançament bancari i no bancari. Entre altres serveis, aquesta pòlissa facilita liquiditat a les empreses de manera àgil per a l’avançament de les factures incloses al contracte d’assegurança. 

«Comptem amb la pòlissa Màster Or Integral, l’assegurança de crèdit més avançada del mercat»

Joaquim Montsant, director territorial Zona Est de Cesce

-¿Com preveu que es comporti la morositat en aquest entorn inflacionari? 

-Tots els indicadors anticipen un increment de la sinistralitat a mitjà termini. La finalització de la moratòria concursal que va acabar el passat 30 de juny, d’una banda, i la finalització de les carències dels avals de l’ICO tensaran la tresoreria de les empreses més fràgils i es produiran retards i, per tant, impagaments. A més, és molt probable que una de les derivades de l’increment de taxes d’interès com a conseqüència de les mesures antiinflacionistes derivi en un increment del finançament de les empreses a través dels seus propis proveïdors, una cosa que podrà estressar encara més les relacions comercials. 

-¿Quin impacte està tenint la guerra d’Ucraïna en les exportacions espanyoles a Rússia?

-El cert és que Rússia i Ucraïna representen una part reduïda de les exportacions d’Espanya. Tot i això, l’impacte indirecte influeix en la solvència de les empreses i comença a provocar dificultats per als operadors de mercat. Alhora es preveu un increment a curt termini de la demanda com a conseqüència de l’adaptació a l’augment de la incertesa.

-¿Quins són els avantatges de Cesce davant altres asseguradores?

-Diria que la nostra experiència i ampli coneixement del mercat nacional i internacional després de més de 50 anys d’activitat, és un dels nostres valors afegits i que, sens dubte, els nostres clients més valoren. A més, Cesce és la capçalera d’un grup multinacional que impulsa el creixement de les empreses a través de la gestió del risc comercial, la informació i la tecnologia a Europa i Llatinoamèrica. Informa és la nostra filial líder en el subministrament d’informació comercial, financera, sectorial i de màrqueting d’empreses i empresaris, que proporciona tot el coneixement necessari als nostres clients sobre els seus clients i proveïdors, minimitzant així el seu risc comercial, i CTI Soluciones és la nostra empresa de serveis de tecnologia i gestió empresarial especialitzats en pagaments i ‘data management’. Aquest perfil global ens permet aportar als nostres clients un servei 360º i un ampli ‘expertise’ que enriqueix la nostra presa de decisions i cartera de productes. 

D’altra banda, acabem de ser reconeguts com la companyia d’assegurances més solvent de les companyies espanyoles i europees del ram de les assegurances de crèdit i de caució, amb una ràtio de solvència, que se situa, al tancament de l’exercici 2021, en el 265%. 

Notícies relacionades

-¿Quin seria el consell més important per als emprenedors que decideixin obrir un negoci el 2022

-A tots aquells emprenedors que s’estiguin plantejant emprendre un negoci en el futur més immediat, els diria que no hi ha moments complicats, qualsevol època és incerta i sempre hi haurà factors aliens que facin que les circumstàncies no siguin 100% favorables. Davant aquesta realitat, el que hem de tenir molt clar és que ens hem de proveir de totes les eines al nostre abast per rebaixar la incertesa i els riscos, com són les assegurances de crèdit i de caució. Buscar socis com Cesce, amb un ampli coneixement del sector és un altre punt clau quan es vol emprendre. 

Temes:

Assegurances