Cadastre

Mapa del preu actual de la vivenda a Barcelona per zones

  • La pàgina web del cadastre publica el valor del metre quadrat per zones de tots els municipis d’Espanya

  • El pròxim ‘valor de referència’ servirà per als impostos sobre Transmissions Patrimonials i sobre Successions i Donacions

Mapa del preu actual de la vivenda a Barcelona per zones
1
Es llegeix en minuts
Rosa María Sánchez
Francisco José Moya
Francisco José Moya

Infografia

ver +

El Ministeri d’Hisenda ha posat en marxa el procediment per assignar a cada immoble, urbà o rústic, el nou ‘valor de referència’, que, a partir de l’1 de gener, servirà de base imposable per tributar pels impostos autonòmics sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i sobre Successions i Donacions. El nou ‘valor de referència’ substitueix així el ‘valor de mercat’ per determinar la base imposable d’aquests impostos i també tindrà implicacions de cara a l’impost sobre Patrimoni. El canvi ha obert el temor que els nous valors es tradueixin en un pagament d’impostos més elevat, a tall de ‘catastrazo’, tot i que la modificació no afecta el valor cadastral i malgrat que els experts resolen que encara és aviat per arribar a aquesta conclusió.

Notícies relacionades

Els nous valors s’assignaran a final d’any, però, de moment, el Ministeri d’Hisenda, a través de la pàgina web del cadastre, ha sotmès a informació pública (des del 14 fins al 27 d’octubre) uns preus de referència per metre quadrat, per zones per a cadascun dels municipis d’Espanya. Aquesta publicació, segons el Ministeri, és el primer pas per determinar els valors de referència individuals de cada immoble rústic o urbà que es comunicaran a final d’any. 

Els mapes de valors s’han construït a partir dels preus mitjans per zones de les compravendes dels immobles comunicades pels notaris. Les zones no tenen per què coincidir exactament amb un barri o un districte. Aquí es poden consultar els preus per metre quadrat assignats per a diferents zones de Barcelona.

Temes:

Cadastre