AGENDA 2030

Les empreses amb més impacte en el medi ambient desenvolupen més polítiques ambientals

El 64% de les empreses aporten dades sobre consum i poc més del 45% sobre intensitat energètica

Les empreses amb més impacte en el medi ambient desenvolupen més polítiques ambientals
2
Es llegeix en minuts

Segons l’informe d’Esade de juliol del 2021, l’impacte de la Covid-19 a les cadenes de subministrament i les formes de consumir obre la possibilitat de revisar el model de producció i de consum preponderant al món des dels inicis de la segona revolució industrial, un model summament extractiu dels recursos naturals i perjudicial per als ecosistemes i per a la biodiversitat. Es pot esperar que els processos de recuperació postpandèmia siguin més sensibles cap a les qüestions mediambientals reduint així l’empremta de carboni. 

No obstant, les empreses analitzades en aquest estudi –106 empreses del total de 134 de companyies cotitzades amb seu a Espanya– comuniquen de manera molt diversa l’impacte de les seves activitats en el medi ambient. S’ha observat una gran varietat en la metodologia aplicada per les empreses per al càlcul dels indicadors en matèria de consum energètic i hídric, així com per a l’anàlisi de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

Una dificultat afegida en el cas del consum energètic és que la informació continua sent limitada: el 2019, el 64% de les empreses aporten dades sobre consum i poc més del 45% sobre intensitat energètica. Així, s’estima que, el 2019, el consum energètic de les empreses que publiquen informació sobre això és de 404 milions de megawatts. Quant a l’aigua, el 63% de les empreses comuniquen el seu consum, xifra que pràcticament no ha variat des de la primera edició d’aquest informe. Només 11 de les 97 empreses de la mostra aporten dades sobre el consum d’aigua reciclada o reutilitzada. De mitjana, aquestes empreses utilitzen un 10,8% d’aigua reciclada en les seves activitats productives.

Notícies relacionades

A més, augmenta un 5% el nombre d’empreses que comuniquen l’adopció de mesures per gestionar els residus que generen, fins a arribar al 89%, cinc punts més que en l’edició anterior de l’informe. Poc més de la meitat de companyies (el 52%) donen compte de les mesures per al tractament de residus perillosos en les seves memòries. Tot i que el nivell de report sobre la gestió de residus generats és elevat i ha crescut progressivament en els últims anys, la quantitat d’informació sobre gestió de residus perillosos ha retrocedit des de la primera edició de l’informe. En els dos casos, les empreses continuen informant de manera superficial tant del procediment aplicat com dels seus resultats. 

Per complir les demandes dels grups d’interès i complir la llei a nivell nacional serà clau que les empreses reportin els seus processos de gestió de residus de manera estàndard i en línia amb la informació requerida per les autoritats competents.