Sector aeroespacial

Les vuit aplicacions revolucionàries dels nanosatèl·lits 5G

La firma Sateliot, que preveu una xarxa de 100 satèl·lits per al 2025, avança els usos de la futura xarxa

Les vuit aplicacions revolucionàries dels nanosatèl·lits 5G
7
Es llegeix en minuts
Eduardo López Alonso
Eduardo López Alonso

Periodista @Elabcn

ver +

El banc d’inversió Morgan Stanley estima que la indústria aeroespacial generarà ingressos de més d’un milió de milions de dòlars o més el 2040. Davant aquestes previsions que trigaran a confirmar-se o no, l’actual indústria espacial ha obert noves fronteres de desenvolupament com a conseqüència de la miniaturització dels satèl·lits (ara nanosatèl·lits) i la implementació de la tecnologia 5G. Els 350.000 milions d’euros que mou el sector actualment semblen pocs per a la multiplicitat de pretendents de les aplicacions possibles. Aquestes són algunes de les noves fronteres que obre les tecnologia 5G espacial, segons el principal operador espanyol, Sateliot, que va llançar aquest any el seu primer nanosatèl·lit d’una constel·lació d’un centenar prevista per al 2025. El seu dispositiu dotarà de connectivitat global i contínua a tots els elements que compondran l’univers de la internet de les coses (IoT) –com el cotxe i la casa connectats– sota una arquitectura 5G.

Les vuit grans aplicacions del 5G espacial

AGROTECH

L’augment de la població exigeix una millora en la productivitat agrícola. L’agricultura intel·ligent ja no és una idea del futur, l’agricultor actual necessita incorporar l’alta tecnologia per poder obtenir millores i produir de manera sostenible. La internet de les coses IoT ofereix múltiples recursos per millorar les plantacions i poder fer front a les necessitats d’aquest sector perquè permet aprofitar la infinita quantitat d’informació generada en els processos productius. Mitjançant els sensors IOT, els agricultors extrauran de les seves plantacions totes les dades necessàries per poder gestionar la seva producció de la manera més òptima: humitat, acidesa, nutrients, etc., fet que li permetrà gestionar els recursos escassos com l’aigua de manera eficient (la utilització sistemes de reg intel·ligent permet estalviar fins a un 25% en la factura de l’aigua), anticipar-se a problemes com a control de plagues, escollir els millors moments per a la sembra.

‘UTILITIES’ O GESTIÓ DE SERVEIS

La distribució d’aigua, gas i electricitat implica l’existència de xarxes quilomètriques desplegades al llarg de la geografia mundial. La seguretat d’aquestes infraestructures és vital i estratègica, ja que ha de poder assegurar-se el seu subministrament a la població i indústria. La instal·lació de sensors en punts estratègics implicarà la possibilitat d’efectuar un control continu i exhaustiu per detectar avaries i disrupcions de servei, cosa que facilitarà una ràpida reparació o substitució d’infraestructura suposant un estalvi de costos importantíssim i minimitzant els talls de subministrament a causa d’avaries o col·lapses a la xarxa. L’aplicació de la tecnologia IOT en el manteniment d’actius físics és un dels seus millors usos, i pot fins i tot predir quan es produiran les avaries abans que passin.

APLICACIONS MARÍTIMES

El transport marítim de mercaderies és un dels casos amb més aplicacions en IOT i, fins ara, el sector més receptiu a aquesta tecnologia, fins al punt que les empreses més importants d’aquesta indústria, estan invertint en ‘start-ups’ del sector IOT, ja sigui tant d’aplicacions com de ‘hardware’. Segons diversos informes d’empreses d’anàlisi i consultoria estratègica, es considera que el 2025, les companyies marítimes destinaran una mitjana anual de més de 2M USD en solucions IOT. Exemples pràctics i senzills d’aplicacions seran els contenidors intel·ligents. L’obtenció de la infinitat de dades que poden recopilar els diferents sensors instal·lats dins i fora d’un contenidor (humitat, temperatura, nivells d’oxigen, presència de fum, intents d’obertura etc.), permetran que siguin analitzats tant per l’empresa que envia la mercaderia com per les transitàries, tripulació del barco en el qual viatgen etc. D’aquesta manera, es podrà actuar en remot sobre contenidors frigorífics, o avisar a la tripulació que ha de procedir a la seva reparació o substitució, detectar intents de robatori al moment de manipular el precinte, avortar conats d’incendi al detectar senyals de presència de fum, etc. De la mateixa manera, servirà per poder localitzar i fer seguiment dels contenidors, tant en les rutes seguides com en el cas d’extraviament al mar. Totes aquestes aplicacions suposaran reduccions de costos molt significatives, al reduir els imports de les pòlisses d’assegurança que inclouen robatori, saqueig, foc, danys produïts per la calor... que solen ser elevadíssimes. Es considera que el 70% de les companyies que adopten solucions IOT han contemplat aquesta despesa com una de les que els han impulsat a adoptar aquesta tecnologia. També en vaixells intel·ligents que utilitzen IOT per al manteniment de la seva maquinària detectant les avaries fins i tot abans que es produeixin, utilitzant les seves solucions per monitorar el consum de combustible i ajustar-lo així de manera més eficient provocant un descens molt significatiu en els seus costos. Es calcula que les empreses que utilitzen solucions IOT per gestionar el consum de combustible arriba avui al 65% i les previsions és que arribi al 100% en dos o tres anys.

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES

Les aplicacions IOT en la gestió d’infraestructures crítiques són imprescindibles per a la seguretat, la protecció i per al seu manteniment. Les noves tecnologies suposaran la transformació absoluta de les infraestructures, de la seva explotació econòmica i de la gestió del trànsit. Exemples pràctics de les múltiples aplicacions en aquest sentit són, per exemple, el monitoratge i gestió del manteniment de vies de circulació, gestió de trànsit i actuació en cas d’accidents fins i tot amb recolzament de drons que puguin donar una primera valoració. Accidents ferroviaris provocats per despreniments als voltants de les vies podran preveure’s i evitar-se amb sensors que monitoritzin el comportament geològic de pendents limítrofs considerats de risc. L’obtenció de les nombroses dades que poden recopilar els sensors IOT, podran, combinats amb IA, preveure el comportament dels conductors, i anticipar-se a la seva actuació evitant embussos i accidents, contribuint també a minimitzar l’impacte ambiental.

RAMADERIA

La transformació del sector ramader passa, sens dubte, per la utilització de la tecnologia IOT. Les aplicacions IOT dedicades a la ramaderia, suposen un augment significatiu de la rendibilitat d’aquest sector. Mitjançant els sensors IOT aplicats a tota mena d’animals, es podrà monitoritzar en tot moment el seu comportament, cosa que proveirà el ramader d’infinitat de dades que podrà utilitzar per ser més eficient i millorar la seva explotació. Informació de geoposicionament del bestiar per controlar els seus ramats, seguiment de l’activitat de l’animal, control de temperatura per detectar en qualsevol moment si hi ha animals malalts i guarir-los o retirar-los per evitar contagis ajudant-lo en la millora de la seva producció disminuint pèrdues de caps de bestiar i complint la legalitat quant a matèria sanitària o fins i tot aprofitar els seus cicles de fertilitat i anticipar-se als parts de manera que es portin a bon terme i s’assegurin de la correcta evolució de les cries. És possible crear geotanques, podent detectar quan els ramats es comencen a allunyar de les zones previstes sense necessitat de tancar-les físicament. 

FAUNA SALVATGE

La tecnologia IOT és imprescindible per a la preservació de l’ecosistema i de la biodiversitat. Permetrà utilitzar sensors acústics per identificar la disminució de poblacions d’animals en perill, monitoratge d’animals en risc d’extinció a què s’està fent seguiment reduint l’obtenció de dades mitjançant el contacte humà, cosa que facilitaria la seva integració enmig natural una vegada recuperats, estudi i anàlisi de migracions. L’obtenció d’infinitat de dades provinents de la fauna salvatge, permetrà la seva cura i preservació, fins i tot detectant la caça furtiva, mitjançant el mesurament d’índexs d’estrès en individus que la pateixen, recopilant registres relacionats amb el seu ritme cardíac, cosa que permetria actuacions immediates i detenció dels caçadors furtius, per exemple.

MEDI AMBIENT

Els sensors IOT poden recopilar dades sobre la qualitat de l’aigua, la pol·lució, substàncies nocives (detectant per exemple nivells excessius d’aquestes com a conseqüència de fugues en entorns industrials, facilitant ràpides intervencions que minimitzin el seu impacte ambiental). També permeten la ràpida detecció d’incendis forestals. Enllaçant aquestes dades amb les aplicacions específiques al monitoratge d’infraestructures crítiques i ‘utilities’ els nanosatèl·lits 5G aporten millores en la disminució de consums energètics o de la contaminació produïda pels elements de transport. Igualment facilitaran una retirada eficient de residus, modificant les rutes i derivant-les o prioritzant aquelles zones on realment es necessita, reduint costos i augmentant-ne l’eficàcia. L’IOT es revela com un instrument completament imprescindible en la gestió mediambiental del futur.

Notícies relacionades

ESPORT

El món de l’esport ‘outdoor’ adopta les aplicacions IOT per poder millorar rendiments i seguretat. Els sensors IOT, destacant els ‘weareables’, permeten el monitoratge de les nostres dades de ritme, freqüències cardíaques, esforç, velocitat, i detectaran les millores que l’esportista ha de realitzar per millorar el seu rendiment. Seran imprescindibles per facilitar la localització en cas de pèrdua o accident, podran recopilar dades de l’entorn detectant modificacions o comportaments estranys i d’aquesta manera anticipar-se amb la detecció de risc d’allaus o despreniments. La IOT es presenta com una nova manera de concebre els esports a l’aire lliure, millorant la nostra seguretat, rendiment, i augmentant la nostra capacitat de disfrutar-lo. 

Temes:

Espai Empreses