Ocupació

Així t’afectarà la pròrroga dels ertos fins al 30 de setembre: les 10 claus

  • La renovació de les ajudes públiques s’allarga fins passada la campanya d’estiu i introdueix incentius per a les empreses que treguin els treballadors de l’erto

sepe-3

sepe-3 / JORDI COTRINA

6
Es llegeix en minuts
Gabriel Ubieto
Gabriel Ubieto

Redactor

Especialista en Mercat laboral, empreses, pensions i les diferents derivades del món del treball

Ubicada/t a Barcelona

ver +

El Govern pretén aprovar aquest dijous al seu Consell de Ministres extraordinari la cinquena pròrroga dels ertos de la Covid. L’acord allarga les ajudes per a aquests expedients fins al 30 de setembre del 2021, és a dir, dona cobertura a tota la campanya d’estiu. Les condicions del pacte mantenen una especial cobertura per a una llista de sectors concrets i introdueixen uns incentius especials per a les companyies que puguin treure els treballadors de l’erto. Pel que fa a prestacions per als treballadors, queden prorrogades les mateixes condicions, amb el mateix import de les pagues i les limitacions a l’acomiadament. Unes 580.000 persones es troben actualment a Espanya en un expedient de suspensió i aquestes són les claus del pacte arribat entre l’Executiu, CEOE, Cepyme, CCOO i UGT per donar-los cobertura.

1. ¿Quines empreses podran acollir-se als ertos de la Covid?

L’esquema perfilat pel Govern es manté i distingeix tres tipus d’ertos dotats amb recursos públics. D’una banda, els ‘ertos de suspensió’. Aquests són aquells expedients a què pot recórrer qualsevol empresa que es vegi forçada a tancar per una decisió governamental. Ja sigui per un rebrot temporal, com, per exemple, un bar ubicat en un barri en què s’ha detectat un repunt dels contagis de Covid i per al qual el govern autonòmic de torn ha decretat temporalment el tancament. O bé per un tancament decretat des de fa temps, com seria el cas de l’oci nocturn, que porta vetat des de fa mesos.

L’altre tipus d’erto habilitat per l’Executiu és l’‘erto per limitació d’activitat’. Aquest protegeix les empreses que es vegin afectades per limitacions puntuals de la seva producció, tot i que puguin continuar operant. Un exemple en seria un teatre, que té limitat l’aforament per motius sanitaris i per això té l’activitat limitada.

I la tercera part de l’acord és per als sectors més afectats per la crisi de la Covid i que es consideren ‘ultraprotegits’. Aquest incumbeix a una llista concreta d’activitats delimitades per la CNAE (classificació nacional d’activitats econòmiques). Aquestes són les que el Govern ha considerat més perjudicades per la pandèmia. Aquí l’acord arribat entre les parts introdueix novetats, ja que afegeix alguns sectors a la llista.

2. ¿Quines empreses estan dins de la llista dels sectors més afectats?

Aquesta és la llista de sectors que el Govern considera que tenen «una elevada taxa de cobertura per expedients de regulació temporal d’ocupació i una reduïda taxa de recuperació d’activitat». A aquesta llista s’han afegit tres sectors respecte a la pròrroga passada: Confecció d’altres peces de vestir i accessoris; comerç a l’engròs de cafè, te, cacau i espècies, i activitats de fotografia. I en surten cinc: Arts gràfiques i serveis relacionats; fabricació d’instruments d’òptica i equip fotogràfic; comerç al detall d’ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics; transport espacial, i lloguer de mitjans de navegació.

Document

3. Si una empresa no està a la llista de sectors més afectats, ¿té accés a les ajudes?

Per a aquelles empreses que no estiguin en aquesta llista de CNAE, el Govern també ha obert la possibilitat d’acollir-se a un erto per força major sempre que puguin acreditar que l’activitat depèn d’una empresa que sí que està en aquesta llista. Per accedir a aquestes ajudes hauran de poder provar que el 50% o més de la facturació depèn d’una firma en erto per sectors.

4. ¿A quant ascendeixen les ajudes per a les empreses?

Les empreses en erto poden deixar de pagar part de les cotitzacions a la Seguretat Social dels treballadors. La quantitat dependrà del tipus d’erto i de la mida de l’empresa. En el cas dels ertos per impediment (les empreses obligades a tancar), les exoneracions són del 100% per a les firmes de menys de 50 empleats i del 95% per a les de més de 50 empleats. Percentatges que es mantenen de juny a setembre.

Per a la resta d’ertos, els de limitació i els de sectors ‘ultraprotegits’, les exoneracions varien en funció de la mida de l’empresa i de si tenen treballadors en actiu o no. A la següent taula es resumeixen les exoneracions.

5. Si una empresa ja està en erto, ¿com accedeix a les noves ajudes?

Si una empresa es troba actualment en erto de la Covid, aquesta veurà automàticament renovat el seu expedient. Al no modificar-se les categories, l’empresa mantindrà el mateix tipus d’expedient. Si una empresa allarga l’erto, els compromisos amb l’ocupació quedaran automàticament renovats. És a dir, es manté el veto als acomiadaments (sota pena de tornar les ajudes), la limitació d’hores extres o la subcontractació. 

Tampoc serà necessari que les empreses actualment afectades per un erto presentin una nova sol·licitud col·lectiva perquè els treballadors cobrin les prestacions d’atur. 

6. ¿Com queden les prestacions dels treballadors afectats?

El Govern ha mantingut les quantitats de les prestacions d’atur que els treballadors afectats estaven cobrant. Les pagues continuaran sent del 70% de la base reguladora del salari i s’evita que caiguin fins al 50% passats els sis mesos en erto. Aquest 70% de la base està limitada a les quantitats habituals, és a dir, a 1.098,09 euros mensuals si el treballador no té fills a càrrec; a 1.254,96 euros si té un fill i a 1.411,83 euros si té dos o més fills a càrrec. Segons recull el text de l’acord, aquest import equivalent al 70% es mantindrà fins al 30 de setembre del 2021. A expenses d’una altra possible renovació.

7. ¿Consumiran dret a atur els treballadors que continuïn en suspensió?

No, almenys durant el que queda d’any. El Govern ha prorrogat l’anomenat ‘comptador a zero’ i assegura que qualsevol treballador avui en erto i que en un futur sigui acomiadat tindrà dret a cobrar l’atur durant tot l’any 2021.

8. ¿Poden les empreses en erto acomiadar treballadors?

No. Les companyies en erto tampoc podran escometre acomiadaments durant els sis primers mesos de l’expedient, engegant el comptador en el moment en què la companyia desafecti el primer treballador. Si així ho fessin, les firmes es veurien obligades a tornar l’import corresponent a l’exoneració de quotes a la Seguretat Social i dels imports de les prestacions de tots els treballadors afectats.

9. ¿Es manté el veto a les hores extres o al repartiment de dividends?

Notícies relacionades

Sí. El nou acord del Govern manté les limitacions i les clàusules de salvaguarda de l’ocupació. Les companyies que estan actualment en un erto no podran plantejar hores extres a les plantilles, ni recórrer a una externalització o subcontracta. Tampoc poden les companyies repartir dividends en el mateix exercici que manté un erto. 

10. ¿Tenen dret els treballadors fixos discontinus a alguna ajuda?

El text tancat amb els agents socials estableix que les empreses en erto que puguin reprendre part o tota l’activitat hauran de cridar a treballar els empleats amb contracte de fix discontinu. Una modalitat freqüent en hotels, parc temàtics o altres negocis de fort caràcter estacional. Si l’empresa no tingués prou activitat per trucar-los a tots, la companyia té l’obligació d’incorporar-los a l’erto, cosa que dona dret a aquests treballadors a estar coberts per les prestacions d’atur del SEPE.

Temes:

Ocupació ERTO