ELS COMPTES DEL 2021

La pensió mínima de jubilació es fixa en 689 euros i la màxima, en 2.707 euros

Les prestacions contributives pujaran el 0,9% el 2021 i les no contributives, l'1,8%

El projecte de Pressupostos manté en 4.070 euros la base màxima de cotització

La pensió mínima de jubilació es fixa en 689 euros i la màxima, en 2.707 euros

Miguel Lorenzo

Es llegeix en minuts

Rosa María Sánchez

El projecte de Pressupostos de l’Estat per al 2021 estableix una pujada del 0,9% per a les pensions contributives de la Seguretat Social. L’increment serà de l’1,8% per a les no contributives i per a l’ingrés mínim vital.

Així, segons la documentació remesa al Congrés dels Diputats, la pensió mínima de jubilació per a una persona sense cònjuge a càrrec es fixa en 689,70 euros al mes per 14 mensualitats (9.655,80 euros a l’any), per a un titular a partir de 65 anys. La revisió implica 6,2 euros més cada mes que el 2020. 

La prestació és una mica menor si el titular és menor de 65 anys (645,30 euros al mes i 9.034,20 per al conjunt de l’any 2021).

En el cas de la pensió màxima de jubilació, l’increment del 0,9% previst per al 2021 eleva la seva quantia fins als 2.707,49 euros al mes (37.904,86 euros a l’any). En aquest cas, la millora respecte al 2020 es xifra en 24,15 euros al mes. 

Pensions mínimes

Per al supòsit d’un jubilat a partir de 65 anys amb cònjuge a càrrec, la pensió mínima mensual s’estableix en 851 euros al mes. Si el cas és el d’un jubilat de 65 anys amb cònjuge no a càrrec, la quantia mínima mensual queda establerta en 654,60 euros al mes, després de la pujada general del 0,9% aplicada pel Govern.

La quantia de la prestació contributiva de cada pensionista depèn del cotitzat durant la seva vida laboral. Però si la quantia resultant no arriba als mínims establerts pel Govern en els Pressupostos, l’Estat ha de complementar-la fins a arribar a l’import mínim fixat.

Així, el projecte de Pressupostos de l’Estat per al 2021 preveu una quantitat de 7.075,02 milions d’euros per als complements a mínims de pensió. A data de 31 d’agost de 2020 hi havia 2.297.891 pensions amb complements a mínims, el que representa un 23,5% del total. 

En el cas de les pensions per incapacitat permanent, la prestació mínima per gran invalidesa queda fixada en 1.034,60 euros al mes (en el supòsit d’un titular sense cònjuge a càrrec).

La pensió de viudetat amb càrregues familiars es fixa en 797,90 euros mentre que la d’orfandat  serà de 210,80 euros per beneficiari el 2021.

La pensió mínima no contributiva, de jubilació i invalidesa, arribarà als 402,80 euros al mes el 2021 després d’incorporar la pujada prevista de l’1,8% (5.639,20 euros a l’any). La pensió SOVI (vellesa, invalidesa i viudetat) quedarà en 441,70 euros al mes

Bases de cotització i tipus

La base màxima de cotització queda congelada per al 2021 en els 4.070,10 euros mensuals en què se situa en l’actualitat.

Notícies relacionades

La base mínima de cotització (1.108 euros el 2020) queda a l’espera de la determinació del salari mínim interprofessional (SMI), la quantia del qual no s’especifica, incrementat en una sisena part. Per al 2020 l’SMI és de 950 euros.

També queden congelats en les quanties actuals els tipus de cotització en el règim general de la Seguretat Social, així com del sistema especial de treballadors agraris i del d’empleades de la llar, i del règim de treballadors autònoms