19 set 2020

Anar al contingut

governança

Gual defensa el model de les fundacions com a propietàries

El president de CaixaBank destaca que la gestió es basa en una visió amb «més horitzons temporals»

Gual defensa el model de les fundacions com a propietàries

J J Guillen

El president de CaixaBankJordi Gual, ha indicat que les empreses que són propietat de fundacions solen tenir menys alçament (endeutament) i presenten uns beneficis menys volàtils, tot i que això de vegades impliqui créixer més lentament.

Precisament, CaixaBank està controlada en un 40% per la seva Fundació Bancària, el patrimoni de la qual està gestionat per la societat hòlding Criteria Caixa.

Gual ha explicat, en unes jornades organitzades per l’Institut de Governança i Societat, que aquestes companyies solen tenir més horitzons temporals, i per tant són més propenses a fer inversions a llarg termini, sobretot més investigació i desenvolupament.

Així mateix, ha assenyalat que ser propietat d’una fundació fa que l’empresa tendeixi a ser més contrària al risc, una cosa que considera comprensible, si es té en compte que la continuïtat de la seva activitat és un objectiu primordial.

Model

En aquesta línia, el banquer ha plantejat el model d’empresa que considera més apropiat: el denominat enfocament ‘stakeholder’ o de grups d’interès. Segons la seva opinió, les companyies s’han de preocupar no només dels seus accionistes, sinó també de posar al centre empleats, clients, proveïdors i l’entorn en el qual desenvolupa la seva activitat.

Respecte a si aquest model penalitza els accionistes, el president de CaixaBank és clar. «La meva resposta és no», ha dit, mentre ha remarcat que generar valor per al conjunt dels actors que contribueixen en l’empresa més enllà dels accionistes també és la millor manera de generar valor a llarg termini per als mateixos accionistes.