03 d’abr 2020

Anar al contingut

Corrupció

La CNMV insta les cotitzades a exigir responsabilitats davant de la corrupció

El retard en la comunicació dels fets podria donar lloc a sancions

Europa Press

La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) està preocupada pels recents casos de presumptes pràctiques irregulars en algunes societats cotitzades, alguns dels quals han donat lloc a actuacions de la jurisdicció penal, per la qual cosa ha recordat que les companyies han d’exigir immediatament el cessament i exigir responsabilitats si detecten aquest tipus de conductes.

Així ho ha manifestat en un comunicat emès aquest dilluns, en un context en el qual companyies com BBVA i Iberdrola s’han vist esquitxades pel cas Villarejo que es desenvolupa a l’Audiència Nacional.

El supervisor dels mercats no ha esmentat cap entitat concreta, sinó que ha instat els òrgans de govern de totes les societats cotitzades a revisar les seves polítiques i procediments en aquest àmbit, així com la seva aplicació a la pràctica, per assegurar-se que són «prou exigents i s’apliquen realment».

La CNMV ha assenyalat que, tot i que aquest tipus de situacions només afectin algunes empreses o siguin imputables a un nombre reduït de persones, sí que poden comprometre la imatge i reputació del mercat de valors espanyol, especialment en un context en el qual els inversors donen cada vegada més importància a aspectes relacionats amb l’ètica en les seves decisions d’inversió.

Per això, l’organisme presidit per Sebastián Albella ha recordat a les cotitzades i altres emissors de valors espanyols que han de mirar d’impedir o reduir al màxim la probabilitat que es produeixin pràctiques de caràcter irregular.

Si es detecten, han d’assegurar el seu cessament i exigir responsabilitats, la qual cosa requereix que els seus òrgans de govern comptin amb polítiques i controls adequats per prevenir la corrupció i altres pràctiques irregulars, així com per identificar, avaluar i controlar els riscos i potencials impactes associats, assegurant-se que aquests s’apliquen amb el màxim rigor.

La CNMV ha ressaltat la importància de la màxima involucració de la comissió d’auditoria, que té la funció de supervisor l’eficàcia del control i l’auditoria interna, i el paper dels consellers independents i altres externs, a qui correspon una funció de contrapès respecte als consellers executius.

En aquesta línia, ha assenyalat que la comissió d’auditoria ha de supervisar el compliment de les obligacions de transparència que tenen les cotitzades, com descriure en l’estat d’informació no financera les polítiques establertes, resultats i riscos i fer referència a l’informe anual de govern corporatiu als principals riscos, inclosos els derivats de la corrupció.

Aquesta informació, que ha de ser suficient perquè el mercat i els inversors entenguin l’abast i la importància dels fets, s’ha d’incloure en els primers informes que s’elaborin després del moment en què s’hagi tingut coneixement de les pràctiques irregulars i riscos, hagin transcendit o no públicament.

Si no s’inclou la informació en el primer informe, s’haurà d’incloure en la primera declaració intermèdia trimestral o a l’informe de gestió de la primera informació semestral que es publiqui per la companyia, «sense perjudici de les responsabilitats i sancions a les quals el retard pugui donar lloc».

De la mateixa manera, la CNMV ha informat que aquest tipus d’informació s’ha d’incloure en els fullets informatius que publiquen els emissors.

D’altra banda, el supervisor dels mercats ha comunicat que està analitzant la possibilitat de reforçar les recomanacions relatives a aquest àmbit, ja que actualment està realitzat treballs de revisió parcial del Codi de Bon Govern de les Societats Cotitzades.

Si és així, les modificacions podrien afectar especialment les recomanacions relatives a situacions que puguin afectar el crèdit i reputació de la societat, funcions de la comissió d’auditoria, la política de control i gestió de riscos, la funció interna de control i gestió de riscos i la supervisió per una comissió del consell del compliment de les regles de govern corporatiu i dels codis interns de conducta.