29 maig 2020

Anar al contingut

iniciativa de 300 afectats

Demanda col·lectiva de l'OCU per 7,5 milions pel 'cas Banco Popular'

Uns 300 afectats reclamen la devolució dels diners perduts per "l'ocultació que es va fer als accionistes de la situació financera real de l'entitat"

Agencias

Demanda col·lectiva de l'OCU per 7,5 milions pel 'cas Banco Popular'

Emilio Naranjo

L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha presentat la seva primera demanda civil contra el Banco Popular en defensa dels 300 afectats per reclamar més de 7,5 milions d’euros. L’OCU representa els socis que van adquirir accions en l’ampliació de capital del Banco Popular el 2016 o en el mercat secundari i que van perdre els seus diners després de la resolució del Banco Popular el 7 de juny del 2017 i la seva venda posterior al Santander. Acudeixen als tribunals per reclamar un import total de més de 7,5 milions d’euros –als quals s’hi hauria de sumar interessos i costes. L’OCU acompanya la demanda amb un informe pericial que fonamenta "l’ocultació que es va fer als accionistes de la situació financera real de l’entitat", cosa que, segons l’associació, "va provocar, un any més tard, la resolució del Banco Popular i la pèrdua de la inversió" dels socis afectats.

Els afectats, tant si van adquirir les seves accions directament a l’ampliació de capital o posteriorment a través del mercat secundari, demanen, mitjançant aquesta acció judicial, "la devolució de les quantitats invertides o la indemnització per danys amb els interessos legals". En l’àmbit penal, l’OCU va presentar el juny del 2017 una querella davant de l’Audiència Nacional contra els antics administradors del banc, la seva auditora PwC i el seu soci responsable d’auditoria, que en l’actualitat segueix en fase d’investigació. A Europa va posar un recurs contra la decisió de la Junta Única de Resolució (JUR) i contra la denegació de la JUR i el Banc Central Europeu (BCE) de donar accés complet a la informació de suport, com l’informe de valoració emès per Deloitte. En la via contenciosa administrativa, va elevar un procediment contra el FROB, que ha sigut suspès fins que hi hagi una resolució definitiva a escala europea contra la decisió de resolució de la JUR. A més d’aquestes accions, l’OCU ha posat en marxa una sol·licitud de responsabilitat patrimonial al Banc d’Espanya que està pendent de resolució.

La portaveu de l’OCU, Ileana Izverniceanu, ha declarat a les portes dels jutjats que "totes aquelles persones que des del febrer del 2012 tenien alguna acció del Banc Popular o n’han venut" poden acudir a aquesta demanda civil i afegir-se a aquests primers 300 afectats que ja representa l’OCU. "Estem fent tot el possible en tots els àmbits, en totes les jurisdiccions per obtenir els diners que han perdut", ha insistit Izverniceanu, acompanyada dels advocats Eliseo Martínez i Carlos López Mélida, del bufet IUS + Aequitas, que exerceixen la representació legal en nom de l’OCU.

Els advocats han explicat que durant el 2018 i el que va d’any han redactat un informe pericial per fonamentar les demandes, en què es recullen "tots els elements objectius i esdeveniments succeïts fins a la data que evidencien com els comptes del Banco Popular no reflectien la imatge fidel des de l’exercici 2011". L’OCU completa amb aquesta demanda, ha recordat Martínez, "totes les accions possibles" en defensa dels socis afectats i repassa l’estat de totes les accions judicials iniciades per aquesta organització en les diferents vies jurisdiccionals.

L’OCU va presentar el juny del 2017 una querella davant l’Audiència Nacional contra els antics administradors del Banc, la seva auditora PwC i soci responsable d’auditoria, que en l’actualitat "segueix en fase d’instrucció", ha recalcat l’advocat Eliseo Martínez. Es va presentar també un recurs contra la mateixa decisió de la Junta Única de Resolució (JUR) de la resolució del Banco Popular i contra la denegació de la JUR i del Banc Central Europeu de l’accés complet a la informació de suport d’aquella decisió, actualment en tràmit.