02 juny 2020

Anar al contingut

banc fallit

El jutge confirma una multa a PwC pels comptes del Popular

L'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes va considerar que l'auditora i un soci van cometre dues infraccions greus en la supervisió de les xifres del 2012

L’Audiència Nacional  ha confirmat una multa imposada el 2013 per l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) a PwC per una infracció molt greu en ’auditoria dels comptes del 2012 del Banc Popular, en concret sobre l’efecte de l’absorció del Banc Pastor.

El juny del 2018, el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) va publicar les sancions imposades per l’ICAC a PwC i al seu soci auditor José María Sanz Olmeda, corresponsables de dues infraccions greus en relació amb els treballs d’auditoria dels comptes anuals individuals de l’exercici 2012 del Banc Popular Español, i dels comptes anuals consolidats de l’entitat Grup Banc Popular, els informes d’auditoria del qual van ser emesos el 28 de febrer del 2013.

La sentència, del 14 de febrer, fixa una sanció de 492.721 euros, el 0,33% dels comptes consolidats i destaca que no n’hi ha prou amb fer meres descripcions d’assentaments ni amb quadrar els del Banc Popular amb els del Pastor, sense que constin les proves fetes per verificar i ajustar a valor raonable.

Quant a la revisió del preu pagat pel Popular en la compra del Pastor, l’auditor va manejar un document en què es fa constar que es tracta d’"esborrany subjecte a canvis", que "no es veu resolt per la carta posterior de l’expert reafirmant-se en els resultats".

A més, PwC no va recopilar prou evidències sobre la unitat generadora d’efectiu (UGE), que el banc va situar en 8.500 milions d’euros, superior al seu valor en llibres.

La sala del contenciós considera que aquest càlcul es va fer amb unes hipòtesis de creixement moderat de la inversió creditícia, ràtio de morositat, ràtio entre deute i dipòsits, creixement dels dipòsits de la clientela i de capitalització del pla de negoci que no estan acreditades.

Per això considera que el treball dels auditors "no queda suportat en l’obtenció d’evidència adequada i suficient sobre aspectes molt rellevants corresponents a la revisió dels comptes auditats", i a l’informe d’auditoria li falta fonament.

La firma ja ha recorregut la sanció davant del Tribunal Suprem, al considerar que obeïa a un "suposat" defecte de forma, que no qüestionava aquesta partida, ni el resultat de l’auditoria, ni que els comptes de l’any 2012 reflectissin la imatge fidel.

Fonts de PwC recorden, a més, que el Banc d’Espanya "mai ha posat en dubte el fons de comerç del banc", que, d’altra banda, va ser validat per una altra firma auditora de forma independent, com marquen les normes.

Per a PwC, els arguments de l’ICAC són subjectius i sense recolzament en la pràctica auditora, ja que no hi ha una norma clara i objectiva que digui quin tipus de documentació s’ha d’arxivar en els papers de treball; aquest tipus de sancions, afegeix la mateixa font, posen en evidència la inseguretat jurídica que viu el sector, tant pels temes sancionats com per la quantia de la sanció.

I és que, fins i tot sent la més petita de les possibles previstes en la llei, és absolutament desproporcionada, sobretot tenint en compte que la suposada infracció és per un tema formal menor. EFE

Temes: Banco Popular