16 jul 2020

Anar al contingut

hipoteques

Un jutjat obliga la banca a tornar les sumes cobrades de més amb clàusules terra

La decisió de l'Audiència Provinicial de Madrid, que es pot recórrer davant del Tribunal Suprem, estima un recurs d'apel·lació plantejat per Adicae

Max Jiménez Botías

La Secció 28 de l’Audiència Provincial de Madrid ha estimat íntegrament el recurs d’apel·lació interposat per Adicae i ha condemnat tots els bancs a tornar les quantitats indegudament cobrades per les clàusules terra des de la firma de les hipoteques.

D’aquesta manera, es revoca parcialment una resolució del 7 d’abril de 2016 del Jutjat Mercantil número 11 de Madrid pel que fa al pronunciament de condemna a la restitució de quantitats, que, en lloc del que es va disposar, haurà de comprendre totes les sumes percebudes per les entitats la condemna de les quals es manté, per aplicació de l’esmentat tipus d’estipulació identificada com a clàusula terra, amb l’interès legal aparellat.

Aquesta resolució, no obstant, pot ser recorreguda en cassació davant de la davant de la Sala Primera del Tribunal Suprem en els 20 dies següents a la seva notificació i, en el seu cas, recurs extraordinari per infracció processal.