Els andalusos tenen 4 deduccions en la declaració de la renda més que els catalans

Els andalusos tenen 4 deduccions en la declaració de la renda més que els catalans
2
Es llegeix en minuts

Catalunya es va mantenir el 2021 com la comunitat autònoma que va presentar l’impost sobre la renda més car per a contribuents amb salaris bruts entre 20.000 i 30.000 euros. Per a altres trams de renda, l’atribut d’’IRPF més alt’ variaentre les comunitats d’Euskadi (per a un exemple de 16.000 euros), Extremadura (exemple de 45.000 euros) o Navarra (exemple de 70.000 euros). Per a rendes de 110.000 euros d’ara endavant, despunta el País Valencià com la que presenta un IRPF més car.

La comunitat autònoma que més deduccions presenta és la Comunitat de Madrid ja que, a més de les reduccions de caràcter general, se n’hi sumen altres complementàries que s’han de tenir en compte a l’hora de liquidar aquest impost directe.

I Andalusia té dues novetats en la declaració de la renda, que s’han de tenir en compte per realitzar el tràmit aquest any: la baixada dels tipus en l’escala autonòmica de l’IRPF i la inclusió d’una nova deducció per a famílies nombroses de 200 euros, que s’incrementa fins als 400 euros en els casos de famílies nombroses de categoria especial.

Notícies relacionades

Amb aquestes dues noves deduccions, ja són 13 els supòsits a què es poden acollir els contribuents andalusos que hagin tingut la seva residència habitual al territori de la comunitat autònoma d’Andalusia:

 1. Per als beneficiaris de les ajudes a vivendes protegides.

 2. Per inversió en vivenda habitual que tingui la consideració de protegida i per les persones joves.

 3. Per quantitats invertides en el lloguer de la vivenda habitual.

 4. Per naixement o adopció de fills.

 5. Per adopció de fills en l’àmbit internacional.

 6. Per al pare o mare de família monoparental i, en el seu cas, amb ascendents de més de 75 anys.

 7. Per a contribuents amb discapacitat.

 8. Per a contribuents amb cònjuges o parelles de fet amb discapacitat.

 9. Per assistència a persones amb discapacitat.

 10. Per ajuda domèstica.

 11. Per inversió en l’adquisició d’accions i participacions socials com a conseqüència d’acords de constitució de societats o ampliació de capital en les societats mercantils.

 12. Per a treballadors per despeses de defensa jurídica de la relació laboral.

 13. Per a família nombrosa.

Per contra, a Catalunya hi ha fins a quatre deduccions menys –independentment que siguin diferents de les andaluses–, per la qual cosa n’hi ha només nou:

 1. Rehabilitació de vivenda habitual.

 2. Naixement o adopció de fills.

 3. Lloguer de la vivenda habitual.

 4. Pagament d’interessos de préstecs a l’estudi universitari de tercer cicle.

 5. Viudetat.

 6. Donacions.

 7. Adquisició d’accions o participacions socials d’entitats noves o de recent creació.

 8. Obligació de presentar la declaració de l’IRPF al tenir més d’un pagador de rendiments del treball.

 9. Inversió en vivenda habitual.