Carles Raventós Busquets. Especialista en Urologia

«La cirurgia robòtica permet que més pacients conservin la seva funció sexual i la seva continència urinària»

Centri Mèdic Alomar és una institució líder en l’àmbit del diagnòstic per la imatge i tractaments mínimament invasius. Especialistes en ressonància magnètica, disposen de la més gran dotació d’equips d’última generació (3 tesles) a tot Catalunya i les Balears.

«La cirurgia robòtica permet que més pacients conservin la seva funció sexual i la seva continència urinària»
5
Es llegeix en minuts

Gràcies a aquests equips i a la seva experiència en aquesta àrea, realitzen diagnòstics i procediments mínimament invasius, com la biòpsia prostàtica per fusió d’imatges, que permet un diagnòstic precís i segur davant la sospita d’un càncer de pròstata, i el tractament no invasiu de la tremolor mitjançant ultrasons focalitzats (HIFU). A més, des del 2018 ofereixen la cirurgia robòtica Da Vinci, que permet el tractament mínimament invasiu del càncer de pròstata, càncer de ronyó i càncer de bufeta. Aquesta tècnica també té importants avantatges en altres indicacions, com el tractament del càncer de laringe, la cirurgia de l’obesitat o la cirurgia del prolapse d’òrgans pelvians, entre moltes d’altres.

Parlar de pròstata és una cosa que no agrada als homes, però a certa edat toca fer una revisió... ¿Quan l’hem de fer i per què?

L’Associació Europea d’Urologia (AEU) considera que els homes de més de 50 anys s’haurien de sotmetre a revisions periòdiques amb l’uròleg. Però els d’origen africà o amb antecedents familiars directes de càncer de pròstata, haurien de començar als 45. D’aquesta manera és molt més fàcil detectar precoçment qualsevol problema que puguem tenir, com el càncer.

¿Quins són els millors mètodes per detectar precoçment un càncer de pròstata?

La primera prova seria el tacte rectal, que és un procediment senzill que es realitza a la consulta i ens permet detectar tumors que s’ubiquen a la zona perifèrica de la pròstata, que són la majoria, i que tinguin una mida significativa. A diferència del que molts homes pensen, sol ser un procediment que no genera dolor.

D’altra banda, la prova de l’Antigen Prostàtic Específic (Prostatic Specific Antigen o PSA). És un marcador específic de la pròstata, però no necessàriament de càncer. Es mesura a través d’una analítica sanguínia i pot elevar-se pel creixement benigne de la pròstata (hiperplàsia benigna de pròstata o HBP), per fenòmens inflamatoris o infecciosos de la pròstata (prostatitis), manipulació del conducte uretral (col·locació de sondes vesicals, biòpsies de pròstata, etc.) i, evidentment, pel càncer de pròstata.

En cas que hi hagi sospites...

Fins fa pocs anys, davant la sospita d’un càncer de pròstata, es recomanava realitzar una biòpsia de pròstata. No obstant, actualment, l’AEU recomana realitzar primer una Ressonància Magnètica Multiparamètrica de Próstata (RMmp). Aquesta estratègia millora la capacitat diagnòstica, ja que permet identificar els tumors clínicament significatius, és a dir, els que tindran un comportament agressiu i requeriran un tractament. A més, permet planificar i dirigir adequadament el següent pas en el procés diagnòstic: la biòpsia per fusió d’imatges. Idealment, una RMmp s’ha de realitzar amb equips d’última generació i d’alta resolució de 3 tesles i les imatges adquirides han de ser interpretades per un radiòleg expert en patologia prostàtica.

La biòpsia per fusió, combina les imatges adquirides prèviament en la RMmp amb les imatges de l’ecografia que s’utilitzen durant el procediment. Gràcies a això, podem obtenir mostres de teixit precisament de la imatge sospitosa observada en la RMmp, cosa que millora significativament la precisió diagnòstica de la tècnica, redueix la necessitat d’haver de fer biòpsies repetides i redueix la possibilitat de complicacions ja que, habitualment, es necessita un nombre menor de puncions que en una biòpsia convencional.

Carles Raventós Busquets

Molt bé, resultats positius. ¿Ara què?

Quan una biòpsia de pròstata és positiva, significa que s’ha detectat un càncer. A més de la informació prèvia (PSA i RMmp), la biòpsia ens aportarà, entre altres coses, l’índex de Gleason, que és una classificació histopatològica que ens indica quin és el grau d’agressivitat del tumor. Tenint aquests elements en compte, PSA, RMmp i Gleason (entre d’altres), juntament amb alguns paràmetres propis de cada pacient com l’edat, malalties i tractaments concomitants, prendrem una decisió respecte del risc de la malaltia i del millor tractament.

¿Quins són?

Depèn. En termes generals, en tumors de molt baix risc, es pot optar per una vigilància activa, és a dir, fer controls, i si en el futur el tumor creix o augmenten significativament els nivells de PSA, es pot tornar a reprendre l’opció d’un tractament actiu. També es poden fer teràpies focals com els ultrasons d’alta intensitat (HIFU), entre altres opcions.

Als tumors de baix risc, hi ha diverses opcions, vigilància activa, teràpies focals, cirurgia i radiohormonoteràpia són opcions vàlides depenent de les característiques del tumor i del pacient.

Quan el tumor és de risc intermedi o alt, i sempre que es trobi confinat a la pròstata, és a dir, que no hi hagi metàstasis, habitualment optem pel tractament quirúrgic extirpant tota la glàndula prostàtica i les vesícules seminals, cosa que en urologia es denomina prostatectomia radical. En els casos en què el pacient presenta un elevat risc quirúrgic es pot optar per radiohormonoteràpia.

Si toca operar, ¿quines opcions hi ha?

Actualment, hi ha tres tècniques quirúrgiques: la prostatectomia radical oberta; la prostatectomia radical laparoscòpica; i la prostatectomia radical robòtica Da Vinci.

¿Quina recomana?

La prostatectomia radical robòtica Da Vinci. Actualment és la tècnica més avançada i es porta a terme a través de petites incisions a la pell, a través de les quals es col·loquen les pinces articulades robòtiques. El cirurgià es posa còmodament en una consola ubicada al costat de la llitera d’operacions i compta amb una visió immersiva en tres dimensions, controlant les pinces, permetent-li moviments superiors als del canell i arribant a una precisió mai vista abans.

Aquestes capacitats fan que, actualment, la cirurgia robòtica sigui la tècnica d’elecció en la majoria dels hospitals més prestigiosos d'arreu del món a causa dels seus avantatges quant a la menor possibilitat de complicacions i la millor preservació de la continència urinària i la funció sexual.

¿I totes aquestes proves i tractaments els podem fer a Centre Mèdic Alomar?

Notícies relacionades

Centre Mèdic AlomarAixí és. Tenim distribuïts per tot Catalunya i les Balears diversos equips de tres tesles per portar a terme Ressonàncies Magnètiques Multiparamètriques. De la mateixa manera, la Biòpsia de Pròstata per Fusió d’Imatges, que permet el diagnòstic més precís i amb menors riscos per al pacient, les realitzem a Barcelona, Reus i Lleida.

La cirurgia robòtica Da Vinci la realitzem a Barcelona i, per facilitar l’accés a aquesta tecnologia, tenim acords amb la majoria de les entitats asseguradores.