Taxa controvertida

Barcelona torna uns 60 milions d’euros per l’anul·lació de l’impost de plusvàlua

3
Es llegeix en minuts
Jordi Ribalaygue
Jordi Ribalaygue

Periodista

Especialista en Barcelona i àrea metropolitana

Ubicada/t a Barcelona

ver +

Les sentències del 2017 i 2021 amb què el Tribunal Constitucional (TC) va anul·lar l’anterior impost de plusvàlua van suposar una clatellada per als ajuntaments. La perspectiva de perdre una de les principals vies per nodrir les finances locals –2.259 milions d’euros per a tots els consistoris d’Espanya el 2021– i haver d’afrontar un reintegrament multimilionari als contribuents va inquietar les alcaldies. No obstant, el Govern va reformular la forma de càlcul per salvar una taxa fonamental per a les arques municipals i el Tribunal Suprem ha limitat els reemborsos a les liquidacions recorregudes abans del revés definitiu del TC, dictat el 26 d’octubre del 2021. No obstant, les resolucions judicials que van despatxar el tribut continuen repercutint sobre els ajuntaments, inclòs el de Barcelona

La capital catalana estima que les resolucions del Constitucional l’obligaran a acabar tornant gairebé 60 milions d’euros ingressats en concepte de plusvàlua. La previsió consta en l’informe de l’últim compte general de la ciutat, que retrata la comptabilitat del consistori al tancament del 2022. En el dictamen figura una suma per retornar aquest any de 39,25 milions. L’Ajuntament puntualitza que l’import per desemborsar al llarg del 2023 s’ha rebaixat a 36 milions després d’una nova valoració dels expedients del tribut.

L’impost que ha sigut objecte de disputa als jutjats s’abona al traspassar-se una propietat via compravenda, herència o donació. El TC va declarar inconstitucional que, tal com es formulava abans de ser revisat fa dos anys, es donés el contrasentit que contribuents que no haguessin obtingut un guany amb la venda d’un bé també haguessin de saldar una taxa a favor del municipi.

Un terç, ja reintegrat

L’Ajuntament de Barcelona informa en els seus comptes anuals que, fins a finals de l’any passat, havia reemborsat una mica més d’un terç de la recaptació de la plusvàlua que es declarava no consolidada. És a dir, les liquidacions apel·lades pels contribuents abans de la decisió del Constitucional del 2021 i, per tant, susceptibles de retorn.

El dictamen del compte general de Barcelona ressalta que, «de manera unànime», les resolucions dels tribunals «consideren que s’han d’estimar les sol·licituds i recursos presentats abans de la sentència del TC per tractar-se de situacions no consolidades», per la qual cosa es pot «procedir a la devolució de la totalitat dels imports ingressats al seu dia». En aquest sentit, precisa que l’Ajuntament va tornar 22.947.000 euros fins al 31 de desembre del 2022. 

El consistori es compromet a saldar les altres reclamacions aquest any. Des de principis d’any, el consistori reserva gairebé 40 milions d’euros com a provisió per a pagaments a curt termini per liquidar els reintegraments per la plusvàlua. La quantia supera amb escreix els 18,65 milions que Barcelona aplegava a finals del 2021 per atendre demandes pel mateix motiu. 

Recaptació en declivi

L’impost de plusvàlua continua sent la segona font d’ingressos per a l’Ajuntament, per davant de les multes i només superat per l’impost de béns immobles (IBI). No obstant, l’últim balanç publicat revela que els fons que Barcelona obté per la taxa han minvat des que es va reformar després dels pronunciaments de la Justícia.

Notícies relacionades

La capital va cobrar 120,61 milions d’euros per la plusvàlua el 2022, segons el detall d’ingressos del compte general. La recaptació va caure entre 66 i 77 milions en comparació amb cada un dels tres exercicis anteriors. El 2019, l’Ajuntament va obtenir 197,62 milions pel gravamen, va baixar a 183,38 milions el 2020 i es va recuperar amb 189,25 milions el 2021, any de l’estocada definitiva del Constitucional al tribut. 

La decaiguda en els guanys després de modificar-se la base imposable de la taxa no és exclusiva de Barcelona. La Intervenció General de l’Estat va comprovar que els municipis van percebre 835 milions menys per la plusvàlua l’any passat que el 2021, una minva del 39%, segons va recollir Europa Press.