12 jul 2020

Anar al contingut

ELS PREPARATIUS DEL CURS VINENT

Les famílies que al·leguen pobresa es tripliquen en la preinscripció escolar d'aquest any

Un 2,7% de famílies asseguren en la preinscripció escolar que estan cobrant la renda mínima d'inserció

Les escoles que han implantat mètodes innovadors tornen a registrar una allau de sol·licituds

MARÍA JESÚS IBÁÑEZ / BARCELONA

Les famílies que al·leguen pobresa es tripliquen en la preinscripció escolar d'aquest any

ALBERT BERTRAN

El nombre de famílies que al·leguen estar cobrant la renda mínima d’inserció en el moment d’inscriure els seus fills a l’escola s’ha triplicat aquest any respecte al 2016, segons les dades provisionals recollides pel Consorci d’Educació de Barcelona, l’organisme que gestiona l’escolarització a la capital catalana. Amb un total de 12.773 sol·licituds per entrar a P3, el consorci constata que el nombre d’alumnes pertanyents a famílies sense recursos ha passat del 0,8% registrat en la preinscripció del 2016-2017 al 2,7%, fet que suposa un increment del 337,5%. El fet de ser receptor de la renda mínima atorga 10 punts addicionals a l’hora de sol·licitar plaça escolar.

 També augmenten –en aquest cas l’increment és de gairebé el doble respecte a l’any passat– les peticions de famílies amb nens que pateixen alguna malaltia digestiva crònica, un criteri que deixarà de computar en el barem el pròxim curs 2018-2019, segons va anunciar ja fa uns mesos la Conselleria d’Ensenyament. En concret, aquest any el 3,4% dels sol·licitants acrediten patir alguna intolerància o malaltia alimentària davant l’1,8% de la preinscripció de l’any passat.

Fonts del consorci, que insisteixen que aquestes xifres encara no són definitives, atribueixen els dos augments a les campanyes informatives que es van portar a terme aquest hivern en diferents districtes de la ciutat, a fi que les famílies que havien de participar en la preinscripció coneguessin com funciona el procés i a quins requisits es podien acollir.

EQUILIBRI DE PÚBLICA I CONCERTADA / El consorci, que està participat per la Conselleria d’Ensenyament i l’Ajuntament de Barcelona, confirma així mateix que es consolida la tendència a l’equilibri, iniciada ja fa uns anys, en les preferències de les famílies entre l’oferta pública i la concertada. Per la primera, han optat el 49,7% de les famílies demandants d’una plaça de P-3 (l’any passat van ser el 48,6%), mentre que la segona ha recollit el 50,3% de les sol·licituds.

Aquest augment s’explica, en bona mesura, per l’aposta que moltes d’aquestes escoles estan fent per la innovació pedagògica, per la qual cada vegada s’inclinen més pares. El fenomen tampoc és nou, però aquest any es consolida a Barcelona. Bona part de les escoles que tenen llista d’espera a la ciutat són escoles que treballen segons noves metodologies docents.

L’objectiu del mateix consorci és, segons el programa Xarxes per al Canvi, que d’aquí tres anys tots els centres educatius barcelonins apliquin, en un grau més o menys alt, mètodes d’aprenentatge renovadors, d’aquí que les sis noves escoles que hi haurà el curs vinent optin totes per la innovació.

Entre els estudiants que passen de primària a l’ESO, les dades de la preinscripció revelen que la pública també guanya prestigi: l’augment de demanda és del 5,79%. El 84% dels alumnes que començaran la secundària opten per quedar-se en un centre de les mateixes característiques que el que han tingut durant la primària.

SORTEIG / Encara que en línies generals ha augmentat el nombre de famílies que sol·liciten més d’una opció per escolaritzar els seus fills, hi segueix havent un nombre reduït de progenitors (139 a tota la ciutat) que només han inclòs una opció en la seva sol·licitud, tot i no disposar de puntuació addicional per tenir germans al centre i amb el risc que aquesta escola tingui una demanda superior a l’oferta. El sorteig per a l’adjudicació de vacants a aquestes famílies es fa avui.