29 maig 2020

Anar al contingut

De ciutat en ciutat

Sabadell i Badalona encapçalen les migracions internes a Catalunya

Els canvis de residència entre municipis catalans ha augmentat un 2,8% el 2017, després de sis anys de descensos.

EFE

Sabadell i Badalona encapçalen les migracions internes a Catalunya

Sabadell, Badalona, Terrassa i el Vendrell són els municipis catalans que el 2017 van rebre més habitants procedents d’altres pobles de Catalunya, segons les dades sobre moviments migratoris interns que avui ha fet públics l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Segons aquestes dades, els canvis de residència entre municipis catalans van augmentar un 2,8% el 2017, després de sis anys de descensos.

El saldo migratori total per a Catalunya l’any 2017 va ser de 61.512 entrades netes, com a resultat de l’aportació de la migració procedent de la resta d’Espanya (4.216) i la migració de l’estranger (57.296).

L’Idescat ha destacat que el 2017 es van registrar 236.694 canvis de residència entre municipis de Catalunya, cosa que representa un increment del 2,8% respecte a l’any 2016 i un canvi de tendència en l’evolució de les migracions dins de Cataluny,a ja que des del 2010 no hi havia un augment del nombre de moviments migratoris interns al territori català.

Per comarques

La majoria de comarques catalanes i la Vall d’Aran van registrar saldos migratoris positius i únicament el Baix Ebre, la Cerdanya, el Pallars Jussà, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta registren saldos negatius.

El Barcelonès, amb un saldo de 21.079 moviments, destaca pel volum de fluxos com a centre receptor de les migracions de la resta d’Espanya i de l’estranger, però com a emissor dels moviments dins de Catalunya.

El 56,2% dels moviments interns a Catalunya van ser intercomarcals i van donar per resultat un saldo positiu en 24 comarques.

Així, les comarques limítrofes del Barcelonès van ser centres d’atracció dels fluxos intercomarcals: el Maresme (1.820 moviments), el Vallès Oriental (1.461) i el Vallès Occidental (1.115) van registrar els valors més alts de saldos migratoris nets.

D’altra banda, de les 18 comarques que van tenir un saldo negatiu, el Barcelonès destaca per presentar el saldo més gran d’aquest signe, amb una pèrdua de 9.945 sortides netes a la resta de Catalunya.

Per municipis

Els municipis que van registrar saldos positius més elevats com a conseqüència de les migracions internes a Catalunya són Sabadell (567), Badalona (489), Terrassa (390) i el Vendrell (352).

En l’altre extrem, els saldos interns negatius més grans corresponen a Barcelona (-9.222), l’Hospitalet de Llobregat (-585), Santa Coloma de Gramenet (-474) i Sant Cugat del Vallès (-351).

Més notícies de Badalona a l’edició local d’EL PERIÓDICO DE CATALUNYA