Eduard Vallory

Expert en educació i president del Centre Unesco de Catalunya