Cristina Vallejo

Periodista especialitzada en Finances i analista d'Agenda Pública.