Francisco Camps s'inspira en el paper del sant Job com a boc expiatori

ATLAS

Francisco Camps ha llegit durant el seu judiciLa ruta antigua de los hombres perversos, un assaig deRené Girardsobre la figura delboc expiatori, i ha trobat a les seves pàgines un reflex que descriu la seva percepció: és una víctima del seu propi poble, com li succeeix aJoben els passatges de la Bíblia.