Homs preveu una retallada de més de 4.000 milions d'euros per al 2013.

periodico

Homs preveu una retallada de més de 4.000 milions d'euros per al 2013.