Seguretat viària

Aquestes són les preguntes que més es fallen al carnet de conduir

2
Es llegeix en minuts
El Periódico

L’examen teòric de la Direcció General de Trànsit (DGT), requisit imprescindible per avançar en l’objectiu d’aconseguir el carnet de conduir, és àmpliament conegut per la dificultat que comporta la resolució d’una sèrie de qüestions que no tenen una resposta fàcil, una mica equívoques, que posen a prova els coneixements i els nervis dels estudiants. 

Aquestes són algunes de les més complicades que es presenten al test: 

1. Un tractor que arrossega un remolc, ¿quina velocitat màxima no ha de depassar fora de poblat?

A. 25 quilòmetres per hora.

B. 40 quilòmetres per hora.

C. 70 quilòmetres per hora.

La resposta correcta és la A: la velocitat màxima permesa als vehicles especials és de 25 km/h si no tenen senyalització de frenada, porten remolc o són motocultors.

2. ¿Què ordena un agent amb tocs de xiulets curts i freqüents?

A. Que es reprengui la marxa.

B. Que s’aturi el vehicle.

C. Que s’immobilitzi fora de la calçada.

Tot i que les respostes B i C són molt similars aparentment, la resposta correcta és la B, ja que els tocs de xiulet curts i freqüents ordenen la detenció del vehicle.

3. ¿S’ha de cedir el pas a una fila d’escolars que creuen la calçada?

A. Només als passos per a vianants.

B. No, quan no portin paleta de stop.

C. Sí.

La resposta B queda descartada, però es generen dubtes entre la A i la C. La resposta correcta és la C, ja que la pregunta no detalla si creuen per un pas de vianants o per una altra zona.

4. Ha de circular a velocitat moderada a l’acostar-se a vehicles immobilitzats a la calçada...

A. Fora de poblat.

B. Dins de poblat.

C. Tant dins com fora de poblat.

La resposta correcta és la B: és habitual trobar vehicles immobilitzats a la via urbana més que a les d’un altres tipus, a les quals trobar aquesta situació pot comportar una situació real de perill.

5. En una intersecció sense senyalització expressa, la norma general de preferència de pas és...

A. Cedir el pas als vehicles més ràpids, ciclistes i vianants.

B. Cedir el pas als vehicles que circulin per l’esquerra.

Notícies relacionades

C. Cedir el pas als vehicles que s’aproximin per la dreta.

La resposta correcta és la C: a les interseccions sense senyal que reguli la preferència de pas és obligatori cedir-lo als vehicles que circulen per la dreta.