02 d’abr 2020

Anar al contingut

TREBALL POLÈMIC

Comença el rastreig de mòbils de l'INE: les 6 claus de l'estudi

El primer seguiment de la mobilitat dels telèfons s'inicia aquest dilluns i acabarà dijous

L'Institut d'Estadística i les operadores garanteixen que es preservarà l'anonimat dels usuaris

El Periódico

L’Institut Nacional d’Estadística (INE) seguirà la pista dels telèfons mòbils dels espanyols des d’aquest dilluns fins al dijous 21 de novembre, gràcies a l’acord que va arribar amb Vodafone, Movistar i Orange amb l’objectiu d’obtenir informació sobre la mobilitat dels ciutadans.

1. ¿Quins dies es farà el rastreig?

Les dades telefòniques que facilitaran les operadores a l’INE seran completament anònimes i el seguiment comprendrà en total vuit dies: els quatre que van des d’avui fins dijous (tots dies feiners); el 24 de novembre (diumenge); 25 de desembre (festiu); 20 de juliol, i 15 d’agost.

D’aquesta manera, es podrà obtenir informació sobre la mobilitat dels espanyols en dies de feina, diumenge, en alguns moments de l’estiu i en un dia festiu tan destacat com el dia de Nadal, quan moltes famílies es reuneixen per celebrar aquesta festa.

2. ¿Quina informació obtindrà l’INE?

Les dades que proporcionaran les operadores no són posicionals, és a dir, no consistiran a donar la posició dels telèfons mòbils, sinó en el recompte de terminals que hi hagi en un lloc a una hora determinada. D’aquesta manera, no s’entra en col·lisió amb la Llei de Protecció de Dades.

Amb la informació obtinguda es podrà, per exemple, saber on es desplaça la població per treballar o a quines parts d’Espanya viatja quan s’agafa vacances, la qual cosa al seu torn proporciona informació sobre els transports i serveis públics que podrien millorar-se.

3. ¿Com s’elabora l’estudi?

L’INE va explicar que la metodologia d’aquest estudi sobre mobilitat divideix el territori nacional en unes 3.200 cel·les, cadascuna amb almenys 5.000 residents.

Per a cada cel·la, l’organisme estadístic rebrà informació dels tres principals operadors de telefonia mòbil d’Espanya sobre quants terminals es troben a l’esmentada cel·la en diversos moments del dia. Aquesta informació es limitarà a un recompte de terminals que serà proporcionada a l’INE en forma de taules agregades de resultats.

4. ¿Es coneixeran dades personals dels usuaris?

Per això, Estadística va deixar clar en el seu moment que «els operadors no facilitaran dades individuals sobre números de telèfon, ni sobre els titulars de les línies, per la qual cosa en cap cas l’INE podrà rastrejar la posició de cap terminal».

L’INE va recalcar, així mateix, que es tracta d’una estadística sotmesa, com totes les que elabora, a la Llei de la Funció Estadística Pública, que garanteix el secret estadístic i que compleix amb tots els requeriments de la Llei de Protecció de Dades.

5. ¿Es respecta la privacitat de dades?

Movistar, Orange i Vodafone van assegurar a finals d’octubre que les dades que transmetran a l’INE per al seu projecte sobre la mobilitat dels espanyols respecten tota la normativa en matèria de privacitat de dades i s’envien després d’un procés d’anonimització i agregació que fan impossible la identificació dels usuaris i la transmissió de dades personals.

Des de Telefónica van incidir que la privacitat de les dades individuals dels seus clients és «de màxima prioritat» i van remarcar que el projecte de l’INE, a l’utilitzar dades estadístiques anonimitzades i altament agregades, no conté registres individualitzats vinculats a persones físiques, i no és possible la seva identificació. «En conseqüència no es posa en risc la seva privacitat», van assegurar.

L’anonimització de les dades amb finalitats estadístiques o d’investigació és un tractament lícit emparat pel marc jurídic vigent, tant en matèria de protecció de dades com de serveis de telecomunicacions.

En aquesta línia, Orange també va explicar que es realitzarà un procés d’anonimització que impedeix qualsevol identificació d’usuaris, per la qual cosa no es transfereix cap dada personal, sinó atributs com a nombre de persones en una zona geogràfica. «No es pot reidentificar, perquè sempre hi ha un mínim d’agregació per poder facilitar les esmentades dades», va ressaltar la companyia gal·la.

6. ¿Existien abans aquests estudis?

Les operadores precisen que la iniciativa actual consisteix només en un canvi tecnològic, ja que aquest tipus de dades ja s’oferien via enquestes, i ara amb la tecnologia es pot fer amb menor incertesa, amb estalvi de costos davant enquestes a l’ús i respectant el recollit en a l’article 89 de la RGPD, la normativa de privacitat de la UE.

Per la seva banda, des de Vodafone també van subratllar a Europa Press que són dades «totalment anonimitzades» a través de Vodafone Analytics, que no inclouen dades personals i que únicament permeten saber el nombre de dispositius que hi ha connectats en un moment concret a una antena concreta, sense que es conegui el seu flux.