15 jul 2020

Anar al contingut

SENTÈNCIA DEL SUPREM

El TS fixa que es perd el dret d'ús de la vivenda amb una nova parella

L'alt tribunal declara que el progenitor amb la custòdia dels nens deixarà de tenir aquest dret al liquidar la societat de guanys

La resolució considera que la introducció d'una tercera persona suposa que la casa deixa de ser la casa familiar

Ángeles Vázquez

El TS fixa que es perd el dret d'ús de la vivenda amb una nova parella

El ple de la Sala Primera del Tribunal Suprem ha establert que el progenitor a qui es concedeix la custòdia dels fills del matrimoni perdrà el dret d’ús de la vivenda familiar en cas que hi fiqui una nova parella. En aquell moment, segons l’alt tribunal, el domicili deixarà de ser familiar, ja que s’hi establirà "una nova família diferent", i la conseqüència serà que es perdrà aquest dret "més enllà del temps necessari per liquidar la societat de guanys".

La Sala Civil de l’alt tribunal s’ha pronunciat per primera vegada sobre l’ús de la vivenda familar en cas de divorci sense acord al revisar una sentència de l’Audiència Provincial de Valladolid, que havia sigut recorreguda.

El Suprem estableix que "la introducció d’una tercera persona a la vivenda, en una manifesta relació estable de parella amb el progenitor que es va beneficiar del seu ús perquè se li va assignar la custòdia dels fills, canvia l’estatus del domicili familiar, igual que afecta en altres aspectes com la pensió compensatòria i fins i tot l’interès dels fills, perquè introdueix elements de valoració diferents dels que es van tenir en compte inicialment".

El dret d’ús de la vivenda familiar es va conferir en el divorci per l’interès dels fills, que no es pot desvincular absolutament del dels seus pares, quan és possible conciliar-los. Però es perd quan el domicili perd el caràcter familiar que tenia quan hi entra un tercer.

La sentència precisa que la resolució "no nega, a l’empara del dret a la llibertat personal i al lliure desenvolupament de la personalitat, que es puguin establir noves relacions de parella amb qui s’estimi convenient; el que es qüestiona és que aquesta llibertat s’utilitzi en perjudici d’altres", en aquest cas, el progenitor que no té la custòdia dels fills. Puntualitza que la vivenda en qüestió sempre podrà ser comprada pel progenitor que n’ha perdut el dret d’ús o vendre la seva part i adquirir-ne una altra.