INVESTIGACIÓ

Hisenda va anul·lar una adjudicació de 4,5 milions a una contractista del Leopard expedientada per manipular licitacions

El ministeri va invalidar la decisió de l’Exèrcit de Terra de contractar el manteniment dels sistemes contraincendis dels carros de combat a l’empresa Cohemo, investigada per la CNMC «per manipular licitacions» de material militar | La companyia madrilenya no va aportar «cap document» que provés que estava habilitada per instal·lar i mantenir equips de protecció contra incendis

Hisenda va anul·lar una adjudicació de 4,5 milions a una contractista del Leopard expedientada per manipular licitacions
3
Es llegeix en minuts

El Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, un òrgan no jurisdiccional de caràcter independent integrat al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, va anul·lar, el 10 de març passat, l’adjudicació del Ministeri de Defensa d’un contracte de 4,5 milions d’euros a l’empresa Comercial Hernando Moreno (Cohemo) per al manteniment dels sistemes contraincendis i antiexplosió a instal·lacions i vehicles, entre aquests, els diferents tipus de carros de combat Leopard, segons la resolució a què ha tingut accés EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grup Prensa Ibérica.

Tant la companyia madrilenya Cohemo com la seva matriu, Hernando Moreno Cartera de Valores, SL estan immerses en una investigació que va iniciar el juny del 2021 la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC). A partir de la informació recollida després d’inspeccionar les seus de les empreses, la Direcció de Competència va incoar un expedient sancionador el 30 de desembre del 2021 contra aquestes i altres contractistes del Ministeri de Defensa, així com sis directius, «per manipular licitacions relacionades amb el material militar».

L’ordre d’investigació apunta que les empreses van procedir a repartir-se de manera presumptament irregular contractes «del Ministeri de Defensa, almenys des del 2012 fins a l’actualitat, que podrien constituir pràctiques restrictives prohibides». Alhora, la CNMC va detectar «intercanvis d’informació sensible dels contractes objecte de licitació, normalment amb caràcter previ a la seva adjudicació, així com de contactes freqüents tant per via telefònica com per correu electrònic», prossegueix l’escrit de Competència.

«Repartiment de licitacions»

Les altres firmes incloses en les indagacions de la CNMC «per possibles pràctiques restrictives de la competència, consistents en acords per a la manipulació i el repartiment de licitacions convocades a Espanya per al subministrament, el manteniment i la modernització del material militar» són Casli, SA (Casli) i la matriu d’aquesta, Inversions Certin 5, SL (IC5); Grupo de Ingeniería, Reconstrucción y Recambios JPG, SA, i Star Defence Logistics & Engineering, SL.

En concret, en el cas del contracte de 4,5 milions per al manteniment dels sistemes contraincendis dels Leopard i altres vehicles de l’Exèrcit de Terra, el tribunal del Ministeri d’Hisenda va estimar de manera parcial el recurs que havia interposat l’empresa GLR Servicios y Sistemas contra Incendios, SL, que havia quedat segona al concurs. Aquesta societat considerava contrària a dret la decisió de la Direcció d’Assumptes Econòmics del Comandament de Suport Logístic de l’Exèrcit de Terra d’adjudicar els serveis a Cohemo.

La resolució del tribunal va obligar el Ministeri de Defensa a anul·lar l’adjudicació i excloure’n la guanyadora, que va ser expulsada per no aportar a la seva oferta «cap document» que provés que estava habilitada «com a instal·ladora i mantenidora d’equips de protecció contra incendis que facin servir halons com a agent extintor», completa la resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, que prèviament havia suspès el procediment de contractació.

La normativa que regeix aquest contracte estableix que en el cas dels gasos denominats halons un dels requisits que tenien les firmes candidates al contracte era que havien d’estar inscrites al registre d’empreses instal·ladores i mantenidores de sistemes de protecció contra incendis. I aquest requisit no el complia l’empresa Cohemo, i malgrat això va resultar adjudicatària en un primer moment.

«Recurs estimat»

«Atès que cap dels certificats aportats autoritza per a l’ús d’halons com a agent extintor, com exigeix el Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP), aquest motiu de recurs ha de ser estimat, i s’ha d’anul·lar la resolució d’adjudicació i retrotraure el procediment perquè l’empresa Cohemo pugui acreditar que si mateixa, o alguna de les empreses que integri la seva solvència tècnica, està habilitada per la comunitat autònoma per operar amb halons, d’acord amb el Reial decret 115/2017», indicava de manera textual en un primer moment el tribunal d’Hisenda.

Però aquesta empresa no va ser expulsada simplement per no tenir la documentació exigida, sinó que el tribunal va prendre aquesta decisió perquè, malgrat que va ser avisada que no complia els requisits, després no va fer res per solucionar-ho: «El recurs ha de ser estimat i, com que ja s’ha donat a l’empresa Cohemo la possibilitat d’esmena, és procedent excloure l’empresa adjudicatària, per no ser admissible concedir un segon tràmit», conclou la resolució.

Un informe favorable

Notícies relacionades

L’adjudicació a Cohemo havia rebut l’informe favorable del comandant Antonio de Andrés Labrandero, en qualitat de representant del Ministeri de Defensa, que havia donat per bo que una altra empresa, que era fabricant dels equips d’extinció, posés a disposició de l’adjudicatària els seus propis mitjans per a l’execució del contracte dels carros de combat.

Tant les empreses al·ludides com el Ministeri de Defensa han declinat l’oferiment d’EL PERIÓDICO DE ESPAÑA de plasmar la seva versió dels fets.

Temes:

Hisenda Armas