Newsletter

1
Es llegeix en minuts
Quan els xòfers venen del Marroc

RICARD CUGAT

L’autobús ha de ser, com també el tren i el tramvia, un dels eixos vertebradors de la mobilitat interurbana del futur, aquella en la qual el vehicle privat perd pes en benefici d’un transport col·lectiu més atractiu, eficient i sostenible. Tampoc és fútil la contribució de l’autobús a la cohesió social del territori, ja que és la via d’accés dels usuaris a la salut, l’educació, l’ocupació, l’oci i el turisme. Això és possible perquè la xarxa regular interurbana a Espanya, explotada en règim de concessió i liderada pel grup Alsa, uneix més de 800 poblacions i és utilitzada per 30 milions de viatgers a l’any. Cap altre transport regular col·lectiu la supera. Així, Catalunya batrà aquest any el rècord de viatgers en bus interurbà gràcies a les bonificacions públiques als bitllets, l’alt preu del combustible i els nous hàbits dels més joves.

Aquest context és clau per entendre la importància del sector i d’un dels principals problemes que afecta tota la mobilitat per carretera, la falta de mà d’obra qualificada. Alsa va anunciar la setmana passada a Barcelona que ha hagut de recórrer a la contractació de conductors d’autocar del Marroc i països de Llatinoamèrica. Tot i així, encara té places vacants, un fenomen que es repeteix a gairebé tot Europa. 

Notícies relacionades

Les empreses reconeixen que són incapaces de trobar demandants de feina a Espanya amb carnet d’autobús i amb la formació complementària en seguretat. Tampoc atrauen dones i joves, col·lectius sense els quals serà difícil afrontar el relleu generacional d’una professió una mica estigmatitzada socialment i en la qual quatre de cada 10 xòfers són més grans de 55 anys.

Per revertir la falta de mà d’obra qualificada, les administracions, les empreses i els sindicats haurien de consensuar un pla d’ocupació, amb formació adequada, retribució digna i estricta seguretat laboral per als conductors. També haurien d’agilitzar els tràmits administratius per permetre un flux migratori ordenat a través de la contractació en origen de treballadors estrangers. La mobilitat del futur obliga.