Problemes de finançament

Morositat empresarial i Covid

L'actual llei s'ha mostrat ineficaç, per la posició de debilitat en què es troben les pimes davant les grans empreses. Una legislació, per fer-se complir, si no disposa de cap mecanisme sancionador, no té èxit

2
Es llegeix en minuts
Morositat empresarial i Covid

FERNANDO VILLAR

Durant els darrers mesos hem vist com a causa de la crisi generada per la pandèmia de la Covid, des de molts àmbits, i amb raó, s’incideix en la necessitat de millorar la tresoreria de les empreses i el seu finançament, especialment el finançament del seu circulant. I malgrat que s’han activitat mesures –com línies d’avals ICO, o ajornaments tributaris– han estat insuficients. En canvi, respecte a un dels problemes que genera més desequilibris en el finançament de les empreses, especialment les pimes, com és la morositat empresarial no s’ha actuat. La morositat empresarial és un dels greus problemes de la nostra economia i una veritable pandèmia empresarial, i no d’ara. 

La Unió Europea l'any 2000 ja va aprovar una directiva de mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, que va ser transposada a l’Estat espanyol amb una llei el 2004, modificada ara fa 10 anys per la llei 15/2010. En aquesta llei s’estableixen terminis de pagament, indemnitzacions i interessos de demora, mesures de cessació i retroacció quan hi ha clàusules abusives, que s’han mostrat ineficaces, quasi sempre per la posició de debilitat que es troben les pimes davant de les grans empreses, i la por a perdre les grans empreses com a clients. Amb les últimes dades del baròmetre de la Plataforma Multisectorial contra la Morositat, el termini de pagament mig empresarial és de 85 dies, enfront del màxim legal dels 60, i per part de les empreses que cotitzen a l’Ibex aquest termini és de 169 dies, prop del triple del que és legal. 

Notícies relacionades

Aquesta situació, a part d’obligar les empreses, repeteixo especialment els autònoms i pimes, a requerir molt més finançament bancari, és clarament un element que resta competitivitat. I en ocasions posa en risc la viabilitat empresarial d’alguns projectes i dels seus llocs de treball. Com he dit, aquest no és un problema nou generat per la Covid, però sí que l’actual crisi encara l’agreuja molt més. Des del nostre grup parlamentari, ja l’anterior legislatura, vàrem impulsar un projecte legislatiu, i en aquesta legislatura jo mateix l’he tornat a presentar, als efectes d’establir un règim sancionador per combatre la morositat empresarial. Les sancions no són sempre la millor mesura, però també està demostrat que una legislació, per fer-se complir, si no disposa de cap mecanisme sancionador o punitiu, no té èxit ni eficàcia. Vivim en una societat que dissortadament encara requereix incentius negatius per avançar. 

Esperem que, a diferència de l’anterior legislatura, els grans partits no aturin aquesta iniciativa en una ponència llarga i plena d'entrebancs, aquest dimarts va ser aprovada per unanimitat la seva presa en consideració al ple del Congrés. És convenient que les empreses cobrin i paguin dins dels terminis legals establerts, com a la resta d’Europa, perquè això les farà més viables, més autònomes financerament, més solvents i en definitiva més competitives.