ACORD HISTÒRIC

Reformes, cooperació, transparència

Necessitem una reflexió a nivell nacional sobre com volem que sigui la nostra economia quan sortim de la recessió

1
Es llegeix en minuts
colaok

colaok

EL PERIÓDICO ha sol·licitat a quatre dels seus analistes econòmics, després de l’acord aconseguit a la Unió Europea, que responguin a la pregunta: ¿què ha de fer Espanya amb els 74.000 milions de la UE?


Quan a una família li toca una quantitat important en la loteria, ho veu com una oportunitat, primer per tapar forats i després per posar en pràctica projectes de futur. A Espanya ens acaben de tocar uns 140.000 milions d’euros, entre subsidis i crèdits. És de bona educació donar les gràcies, i demostrar que estem disposats a fer bon ús d’aquests diners.

Com en el cas de la loteria, una part dels fons anirà a tapar forats: aturats, caiguda d’ingressos, empreses sense liquiditat... Però després s’han de tenir projectes de futur. Alguns ens vindran donats per Europa: transició digital, economia verda... Em semblen bé, però necessitem una reflexió a nivell nacional sobre com volem que sigui la nostra economia quan sortim de la recessió. Una reflexió que no poden fer els experts per si sols, sinó comptant amb els polítics, els empresaris i la societat. Això ho anomeno cooperació.

faran falta reformes: primer, del nostre mercat de treball, i després, del sistema educatiu, les administracions públiques, el sistema fiscal, el finançament autonòmic i local, el règim de competència de les nostres empreses, el sistema d’innovació i investigació... Fer reformes no és gaire car, però exigirà ajuts enfocats i transitoris. Es tracta de posar les bases perquè la recuperació estigui ben orientada cap a la creació d’ocupació, la innovació, la competitivitat i la productivitat en els sectors que la nostra economia pot nodrir en els anys que venen.

La tercera paraula que se m’ocorre és transparència: en les xifres (començant per les de la pandèmia), en els arguments, en els projectes i en els resultats. Això exigeix, al seu torn, capacitat de lideratge, no només en els nostres governants, sinó també en els mitjans de comunicació i en les nostres institucions (associacions i col·legis professionals, universitats, cultura, investigació...).

Notícies relacionades