anàlisi

Desescalada i canvis globals

No es tracta de rescatar empreses amb fons públics, es tracta d'aprofitar aquest context per construir societats obertes, sí, però inclusives i justes.

2
Es llegeix en minuts
Desescalada i canvis globals

Nora Quintanilla

La pandèmia ha provocat canvis profunds en les nostres societats que inclouen totes les esferes de la vida. En el pla individual, la manera de relacionar-nos, de treballar, de cuidar els afectes, i tot això travessat per la incorporació al món quotidià del virtual. La sèrie ‘Years and Years’ no només avançava el potencial de la pèrdua de llibertats en favor de la seguretat, també incorporava les noves tecnologies com a element essencial d’aquesta societat controlada i seguritzada. Estem, doncs, davant un procés, d’acceleració de la quarta revolució industrial, tal com planteja Krastev.

En el pla col·lectiu, les decisions que es prenguin i com s’adoptin determinaran la naturalesa de les nostres societats. Llavors es demostrarà si hi ha hagut aprenentatge i voluntat de canvi o si, al contrari, s’optarà per continuar en la construcció de societats profundament desiguals i plenes d’intolerància i exclusió.  Si el segle XX va començar després de la primera guerra mundial i el final dels imperis, com va plantejar l’historiador marxista Eric Hobsbawm, potser la crisi de la Covid-19 estigui accelerant l’establiment d’un nou ordre global que inauguri oficialment el segle XXI.

Ja es poden extreure dues conclusions d’aquesta crisi. La primera, el fracàs del mercat com a regulador de crisi. El model econòmic imposat pel neoliberalisme ha col·lapsat davant una crisi sanitària que no entén de fronteres ni de governs. La seva política sostinguda sobre la retallada de la despesa social i la inversió pública en l’àmbit domèstic i la creació d’àrees de lliure canvi, creixement econòmic descontrolat sobre la base de baixos salaris i més productivitat ha demostrat que no pot fer res davant aquest repte sense precedents en l’època de la globalització. El tancament provocat per la pandèmia ha fet trontollar les economies mundials. Quina metàfora millor que el tancament de les sucursals de l’empresa que va simbolitzar la victòria del capitalisme en la dècada dels 90, Burger King.

El paper de la Xina

Notícies relacionades

La segona, la capacitat que està demostrant la Xina com a potència global, tant en les seves conquestes econòmiques, com en les seves missions diplomàtiques, que inclouen la cooperació a través de l’enviament de material sanitari a aquells països que n’han necessitat en els moments més durs de la crisi sanitària. El país asiàtic ha demostrat un lideratge polític que accelera el canvi de l’escenari geopolític apuntat durant els últims anys.

En aquest context global la UE i els seus ciutadans han de prendre decisions que apuntaran en diverses direccions. La primera, la mateixa naturalesa, objectius i valors que es pretenen arribar en el marc de la UE. Al llarg de les crisis de l’última dècada alguns han sigut els principis que s’han anat trencant: solidaritat, igualtat i confiança mútua. Toca ara reconstruir-los, renaturalitzar-los, recuperar-los. La segona, reforçar els estats del benestar, prioritzant la ciutadania sobre el mercat. No es tracta de rescatar empreses amb fons públics, es tracta d’aprofitar aquest context per construir societats obertes, sí, però inclusives i justes. Decidim-ho.