Les amenaces a la humanitat

Els genets moderns de l'Apocalipsi

Quan en algun moment sortim tots plegats de l¿emergència actual deguda a la Covid-19 el mon estarà encara a fora amb els seus problemes i contradiccions

4
Es llegeix en minuts
zentauroepp53190474 barcelona  21 04 2020  coronavirus covid 19 en barcelona ser200422093219

zentauroepp53190474 barcelona 21 04 2020 coronavirus covid 19 en barcelona ser200422093219 / FERRAN NADEU

Quan ens trobem enmig d’una epidèmia tan excepcional com l’actual hi ha veus que recorden les velles profecies i entre elles el llibre de l’Apocalipsi. En el seu capítol sisè parla, amb el seu llenguatge críptic, de l’arribada de quatre cavalls muntats per genets que porten la devastació sobre la Terra. Han estat interpretats com la fam, la pesta, la guerra i la conquesta. Actualment aquestes amenaces són vives a diferents nivells i algunes poden amenaçar el futur de l’espècie humana.

El genet de la conquesta és potser el que sembla oferir un perill més reduït. Actua de forma subtil a través de l’economia i el control de les dades, però sembla per ara menys amenaçant per l’espècie en el seu conjunt. En aquests moments ens preocupa sobre tot el genet de la pesta que ens ha arribat en forma de virus. És sense dubte una alarma global de gran magnitud que ens afecta a tots i està tenint efectes importants sobre la nostra societat. Però també hem de dir que no posa en perill l’espècie humana. Si amb una immunitat del 60% el virus s’atura i produeix una mortalitat del 2%, sobre tot de gent gran, hem de concloure que efectivament podria produir milions morts a tot el mon si no es prenguessin cap mena de mesures, però l’espècie humana com a tal no perillaria. De fet aquest argument ha estat fet servir sobre tot des de la dreta ultraliberal per no aturar gens l’economia. Caldria pensar en les nostres relacions amb els animals salvatges, en la higiene personal i pública, en com ens movem pel mon i en com reaccionem quan n’aparegui una de nova.

El genet de la fam no el tenim del tot controlat i ens podria arribar de forma massiva després d’una gran catàstrofe com alguna de les que tenim notícia per la història o la geologia. Grans erupcions volcàniques han ocorregut en temps històrics, però amb efectes limitats. Sabem que l’impacte de meteorits podria tenir efectes globals. L’impacte d’un gran meteorit del qual hi ha restes a la península de Yucatán podria haver col·laborat en l’extinció dels dinosaures. Un meteorit de desenes de kilòmetres de radi o un gran cometa podria produir una gran quantitat de pols que enfosquís l’atmosfera fent que la producció d’aliments disminueixi fortament durant anys. No sabem de cap cos d’aquestes dimensions que es trobi a prop de la Terra, però hi ha qui creu que hauríem de desenvolupar sistemes que servissin per desviar la trajectòria de grans meteorits o cometes si hi ha perill de que impactin la Terra. Potser caldria pensar-hi seriosament.

Notícies relacionades

La guerra és una preocupació certa. Han passat 80 anys des de la fi de la Segona Guerra Mundial i ara hi ha essencialment conflictes locals, però es calcula que en aquest moment hi ha més de 14000 armes nuclears al mon, el 90% de les quals en mans dels Estats Units i Rússia, però també d’altres països que estan en conflictes latents. Aquesta és certament una amenaça real per l’espècie humana. El seu ús massiu podria crear un entorn radioactiu en el que la vida dels humans podria quedar severament afectada. Les proves de bombes nuclears que es van fer a l’atmosfera en els anys 50s i 60s han deixat restes en sediments de tots els continents. És cert que el nombre de bombes actives ha disminuït molt des del màxim dels anys 60 gràcies a l’efecte de tractats internacionals destinats a controlar i reduir el nombre d’armes nuclears amb un objectiu de la seva destrucció total. Aquests tractats han estat denunciats pels actuals mandataris de les grans potències i això és un pas enrere.

Quan en algun moment sortim tots plegats de l’emergència actual deguda a la Covid-19 el mon estarà encara a fora amb els seus problemes i contradiccions. Els problemes creats pel canvi climàtic i les desigualtats globals estaran allà. Caldria actuar i les estructures polítiques semblen estar poc adaptades pel mon global en el que ens trobem. Caldria prendre decisions sobre la manera com s’accedeixen i es tracten les nostres dades personals per aturar el genet de la conquesta. L’actual epidèmia ens diu que no estem ben preparats per aquest tipus d’emergències globals i el genet de la pesta cavalca pel mon. Potser ens hauríem de preparar per impactes de grans meteorits que podrien obrir la porta al genet de la fam global, però primer hem de solucionar els problemes de fam que encara existeixen. I tampoc no hauríem d’oblidar que hi ha un genet de la guerra que ens amenaça amb armes de destrucció massiva i que, tot plegat, pot ser el més mortífer de tots.