Anar al contingut

CIÈNCIA

Cal prendre seriosament els canvis en el clima

Cal prendre seriosament els canvis en el clima

Pere Puigdomènech

Hi ha decisions a nivell personal i a nivell global que caldria planificar de forma intel·ligent i amb temps

Cal reconèixer que és fàcil parlar d’escalfament global en ple més de Juliol. Fer-ho quan hi ha una onada de fred és més complicat, però tant en un cas com un altre la qüestió no perd actualitat. Hem anat prenent consciència dels efectes de l’activitat humana sobre el clima i de les seves conseqüències de forma progressiva. I al mateix temps ha anat apareixent la necessitat d’actuar perquè aquestes conseqüències no siguin excessivament doloroses per les poblacions humanes. Però les accions que semblen necessàries tenen efectes sobre la manera de viure de la gent i governs i individus vacil·len a la hora de prendre decisions. Com més aviat ho fem, millor serà per tots.

Arribar a disposar de dades convincents sobre els canvis que s’estan produint en el clima, , les seves causes i els possibles escenaris de futur no ha estat fàcil. Només cal consultar les conclusions dels informes del Panell Internacional sobre Canvi Climàtic que es va formar l’any 1988 en el si de les Nacions Unides. Es tracta d’un gran esforç científic internacional per tractar de recollir les millors dades possibles sobre l’evolució global del clima i el que està passant en els diferents ecosistemes. Contenen una descripció dels indicadors climàtics més interessants com temperatura i composició de l’atmosfera, composició dels oceans, fenòmens atmosfèrics, etc. Però també tracta de concloure quines són les causes d’aquests canvis i de manera progressiva ha anat certificant que és l’activitat humana, sobre tot la combustió de recursos fòssils que fem servir per tantes activitats nostres com el transport, la calefacció o la indústria. Des del primer informe de l’any 1990 cada versió fins el que s’espera l’any 2021 ha anat fent prediccions més precises del que seria esperable si el nivell d’emissions seguia com l’actual.

Els possibles efectes sobre la salut

En aquests informes es prediu un augment sistemàtic de la temperatura global del planeta, el que no vol dir que sigui a tot arreu ni que sempre faci més calor. Es prediu un augment dels fenòmens atmosfèrics violents com tempestes o inundacions i un augment del nivell dels oceans com a conseqüència de la fusió de masses de gel en els continents i en els pols. La predicció inclou quins són els possibles efectes sobre la salut humana com a conseqüència de l’augment de la temperatura i de les catàstrofes naturals i del moviment d’espècies portadores de malalties. També s’adverteix dels efectes sobre la producció d’aliments, la productivitat de les indústries o sobre les migracions de poblacions. El fet és que aquestes prediccions s’estan complint una darrere l’altra.

Entretots

Publica una carta del lector

Escribe un post para publicar en la edición impresa y en la web

Una de les característiques del Panell Internacional sobre Canvi Climàtic és que les seves conclusions són revisades i votades pels governants dels països del món. Per tant tots ells tenen coneixement d’aquestes dades i de les conclusions a les que arriben. Hi ha hagut reunions internacionals, com la que es va celebrar a París el 2015, en les que els països han pres compromisos per actuar de manera a aturar les emissions i els canvis en el clima. Però no tots ells han decidit complir aquestes decisions. Per exemple, el president dels Estats Units ha decidit que els canvis que es demanen poden afectar l’economia del seu país i la feina dels seus ciutadans i per tant no actua.

És aquesta potser la qüestió que hem de tenir en compte cadascú de nosaltres. No seguir les recomanacions internacionals pot acabar tenint conseqüències importants sobre la nostra societat i seguir-les implicarà canvis importants en la nostra vida. Rebaixar les emissions de gasos procedents dels combustibles fòssils implica anar fent desaparèixer els combustibles líquids en el transport per exemple. Una de les alternatives és basar el nostre ús d’energia en l’electricitat, però aquesta caldrà produir-la i transportar-la. És fàcil parlar d’energies renovables, però ho és menys admetre de tenir eòliques o plaques solars per tot arreu i potser centrals nuclears. Al mateix temps caldrà acceptar canvis que es faran sentir en molts aspectes de les nostres vides com la producció d’aliments o els viatges que fem ara tan alegrament. Per tant hi ha decisions a nivell personal i a nivell global que caldria planificar de forma intel·ligent i amb temps. I no és segur que els nostres governs ho estiguin fent de forma coherent i consensuada. Aquest temps de vacances potser el podríem fer servir per anar-nos preparant per als temps que venen.