30 set 2020

Anar al contingut

ANÀLISI

Aprenentatges vitals dels nens a l'estiu

CARLOS MONTANYES

Aprenentatges vitals dels nens a l'estiu

Xavier Martínez Celorrio

Les vacances escolars estan carregades d'una gran desigualtat d'estímuls i emocions que resten oportunitats a la infantesa més vulnerable

L’estiu és el temps de lleure, d’informalitat i de realització personal per excel·lència. Per a nens i adolescents encara resulta més estimulant ja que en aquests mesos sense escola adquireixen aprenentatges vitals que seran clau en el seu desenvolupament i maduració. A diferència de l’educació formal escolar, a l’estiu tot és educació informal i sol ser més significativa per aprendre noves habilitats, guanyar autonomia, autoconèixer-se millor, socialitzar-se amb noves amistats i adaptar-se a entorns diferents. Tanmateix, la qualitat i quantitat d’aprenentatges informals que adquireixen nens i adolescents a l’estiu està en relació directa amb el capital cultural de les famílies i de les seves comunitats de proximitat.

Entretots

Publica una carta del lector

Escriu un post per publicar a l'edició impresa i a la web

A l’estiu es posa més en evidència la desigualtat d’hàbits, pautes normatives i estils educadors de les famílies. Per regla general, es produeix una pèrdua d’aprenentatges entre els nens de famílies amb pocs recursos culturals. És el que la sociologia americana amb Karl Alexander al capdavant, denomina 'summer gap' o la bretxa d’aprenentatges a l’estiu, al no intervenir l’escola com a institució estructuradora de les tasques i temps infantils. Ni com a mecanisme de compensació i anivellament cultural per als fills de famílies menys instruïdes. Allà hi ha un enorme diferencial acumulat en cada estiu al llarg de la infantesa. És de tal magnitud que, en el moment de fer el pas a l’institut, el 50% de la bretxa d’aprenentatges entre nens pobres i no pobres s’explica pel 'summer gap' acumulat en les seves trajectòries vitals.   

És una dada ben contrastada als Estats Units que ens revela la important funció igualadora que fa l’escola i els temps escolars i, sobretot, les pèrdues de guanys o retrocessos de l’aprenentatge que produeixen els estius entre les famílies més vulnerables. Segons l’Enquesta de Condicions de Vida del 2017, el 34% de les famílies amb nens a Espanya no es poden permetre ni passar una setmana de vacances. Suposa una adversitat per a la igualtat d’oportunitats i, sobretot, una relegació que deixa en desavantatge una determinada infantesa, mentre que una altra infantesa acumula estímuls més potents, adquireix experiències més rellevants i es permet viatjar i conèixer altres cultures i altres països. Aquestes són les mateixes famílies que estructuren millor el temps, utilitzen un llenguatge més enriquidor i saben motivar amb objectius i ambicions els seus fills.

Per compensar aquesta desigualtat, l’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa el projecte Baobab que lluita contra el 'summer gap' a través de campaments urbans a l’agost per a la infantesa vulnerable. Es pot felicitar-nos per aquesta iniciativa i per totes les accions d’igualtat d’oportunitats que no veiem però que bonifiquen activitats d’estiu, campus, colònies i casals per a la infantesa i adolescència amb menys recursos. L’estiu s’ha de disfrutar i continuar aprenent de la vida però també està carregat d’una gran desigualtat d’estímuls i emocions que resten oportunitats que no podem passar per alt.