El futur del planeta

De tornada de Marràqueix

L'última cimera climàtica reclama un necessari procés de descarbonització dels models productius

3
Es llegeix en minuts

icoy36332539 marrakech clima climate161118212423 / YOUSSEF BOUDLAL

icoy36332539 marrakech clima climate161118212423
esala36413398 dibuix d opini  per dema dissabte  leonard beard161125164434

/

Hem tornat de Marràqueix, on a l’empara de la COP22, i sota els auspicis de l’ambaixada espanyola, vàrem presentar el Centre Unesco 2 de Reserves de la Biosfera, resultant d’un acord de la Unesco, la Fundació Abertis i el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. Un equipament amb vocació de servei, que dona suport a la Xarxa Mediterrània de Reserves de la Biosfera. En aquesta trobada es va palesar la voluntat de donar suport a les accions d’impuls a les estratègies de millora de conservació dels recursos naturals i culturals de les dues ribes del Mediter­rani.

    Pel que fa a la cloenda de la COP22 aquesta setmana, va aplegar de manera excepcional representants governamentals de 197 països. Estava convocada sota l’esfera de l’acord històric de la COP21 de París, un acord signat unitàriament per tot el països. Marràqueix ha tingut com a divisa un objectiu de concreció, la posada en marxa d’acords irreversibles de suport a l’acord de París. En aquest acord, es reconeix sense pal·liatius que el canvi climàtic és incontestable científicament, hi ha consens científic unitari, ratificat pels informes contrastats de l’IPCC, que evidencien que l’escalfament global és, en la seva fracció mes notòria, conseqüència de l’activitat humana, i ha esdevingut a hores d’ara, sens dubte, el problema més remarcable per a la seguretat ambiental de la humanitat.

    La COP22 representa sens dubte un pas endavant, enfront d’un problema tan complex, sobretot a l’hora de prendre acords planetaris ben articulats, atesa l’heterogeneïtat de situacions polítiques, econòmiques i civilitzatòries. Reconeixent la complexitat, s’ha assumit que l’acció específica pel clima és urgent, irreversible i implacable

Un primer document de tancament d’acords, signat per líders de tot el mon, proclama que aquest és un impuls irreversible, i per això s’han d’accelerar les accions pel clima a escala planetària, des de les accions polítiques, però també de manera notòria des de les empreses, els inversos, les ciutats i les regions. S’ha avançat en l’establiment d’acords a traves del finançament i de les iniciatives tecnològiques innovadores.

    És remarcable la previsió de destinació de paquets molt rellevants de recursos econòmics pel suport i el desplegament de tecnologies netes, pels plans d’acció pel clima i entre altres per la seguretat dels recursos hídrics i la mateixa seguretat alimentària. 

    S’ha fixat fins al 2018 com a límit per completar i definir estratègies i corpus normatius d’aplicació dels acords de París. Reconeixent la complexitat però tanmateix la necessitat d’actuació i la urgència de la implementació. Alguns altres objectius compromesos i molt ambiciosos formulen un necessari procés de descarbonització dels models productius. En aquesta direcció es determina que el 100% de l’energia sigui renovable entre el 2030 i el 2050. Tot i que sembla un objectiu molt lax, és tanmateix un objectiu imperatiu, que ha d’iniciar el desplegament de manera immediata, per a l’assoliment de la neutralitat climàtica, mitjançant una autentica transició cap una economia amb baixes emissions de carboni.

    Alguns dels acords anunciats mostren els següents resultats: redacció d’un manual de normes d’aplicació efectiva dels acords de París. Millora de la transparència de l’acció i de les metodologies, la medició i la comptabilitat de la reducció d’emissions, del canvi climàtic mateix i del seguiment de les mesures d’aplicació dels acords, mitjançant un sistema de supervisió, verificació i presentació dels informes. Provisió de finançament per al desenvolupament i transferència de tecnologies.

Recordem que l’objectiu principal de l’aplicació dels acords de París és que a partir de Marràqueix assoleixin nivells de definició aplicada bàsics, prosseguint amb els esforços per limitar l’augment de les temperatures a 1,5º respecte als nivells preindustrials. Tanmateix, l’objectiu final dels acords és estabilitzar les concentracions de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera, que evitin l’impacte i les alteracions d’origen antropogènic perilloses per al sistema climàtic.

Notícies relacionades

    Sense cap mena de dubte una gran causa per a la humanitat.