4
Es llegeix en minuts

Cada vegada hi ha més evidències de com la crisi ha servit de coartada per imposar contrareformes per les quals els poders econòmics havien sospirat des de feia dècades.

I com, per imposar aquestes contrareformes, s'han utilitzat afirmacions falses que, defensades amb arguments aparentment científics i venudes insistentment pels mitjans de comunicació, han adquirit la condició de veritats teològiques. O sigui, actes de fe no discutibles per la raó.

Un cas molt evident és el de la suposada rigidesa salarial que, segons els teòlegs de la desregulació, està provocada per la rigidesa de la negociació col·lectiva i l'excés de protecció dels salaris que dispensen els convenis.

Si recordeu bé, aquest va ser l'argument utilitzat per "convèncer" el Govern Zapatero de la necessitat de la seva Reforma Laboral el 2010. Una Reforma, la del PSOE, que va fer de xerpa, obrint camí a una més dura Reforma Laboral de PP i CiU del 2012, que va consumar un atac en tota regla al poder de negociació dels treballadors i als salaris.

L'argument utilitzat va ser que, malgrat la crisi econòmica i l'augment de l'atur, els salaris continuaven creixent. I que això obeïa a l'obcecació de les organitzacions sindicals i a la suposada "rigidesa" del nostre model de negociació col·lectiva, que impedia els ajustos salarials per adaptar-los al cicle econòmic a la baixa. I que això era el que provocava l'augment dels acomiadaments.

De res van servir les evidències, els molts acords d'adaptació salarial i fins i tot de desvinculació en l'aplicació salarial dels convenis.

Ara, un treball de tècnics del Banc d'Espanya desmenteix el que va ser el fonament d'aquelles reformes laborals en matèria salarial. A saber: que durant els primers anys de la crisi 2009/2010, no van baixar els salaris en termes reals.

A partir de les diferents fonts i especialment de la Mostra Contínua de Dades Laborals (MCDL), que permet un seguiment de l'evolució real d'una mostra de salaris, es comprova que aquests ja van començar a baixar en els primers anys de la crisi, 2009/2011. I que ho han fet amb molta més cruesa a partir del 2012.

Aquest treball explica que les dades salarials de llavors eren només un miratge "estadístic", provocat pel que es coneix com a 'efecte composició', convenientment manipulat. En la mesura que la crisi va destruir més llocs de treball no qualificats i es va mantenir una proporció més gran de llocs de treball qualificats, les estadístiques reflectien un manteniment dels salaris que responia més al canvi de la composició estadística que a la verdadera evolució dels salaris, que ja era a la baixa.

Això ja se sabia llavors. Alguns informes sindicals ho van explicar i alguns ho vam defensar públicament. També ho sabien els teòlegs de la desregulació. Però més fort que la realitat va ser l'estratègia de provocar una devaluació salarial com a estratègia de resposta a la crisi davant la impossibilitat de devaluació monetària. I com el botí de la devaluació salarial els va semblar escàs per a tan grossa oportunitat oferta per la crisi, van decidir passar a la caça major.

Van aprofitar l'oportunitat de la crisi per provocar un canvi estructural en les regles de negociació col·lectiva que debilités el poder de negociació dels treballadors organitzats. I que es mantingués fins i tot després de la crisi.

Per això Rajoy va rebutjar l'Acord de Rendes firmat durant les primeres setmanes del seu Govern per sindicats i patronal per moderar rendes (salaris i beneficis) a canvi de mantenir la capacitat de la negociació col·lectiva. Rajoy es va carregar aquest acord amb la seva Reforma Laboral, el Decret Llei 3/2012. Malgrat que la seva ministra Báñez en faci constantment ostentació, de forma tan cínica com obscena.

Mirant al futur, la Reforma Laboral ens deixa una herència que no només afecta els seus principal perjudicats, els treballadors, sinó que té importants efectes col·laterals que afecten negativament la Seguretat Social i l'economia.

La baixada de salaris impedeix que es reactivi el consum familiar, que està en la base d'una bona part de l'ocupació a Espanya i per tant dificulta la reducció de la desocupació massiva i crònica. A més, és el que explica que encara que en el futur augmenti el nombre d'afiliats a la Seguretat Social, no s'incrementi la recaptació de cotitzacions, perquè els salaris mitjans són més baixos i en conseqüència les bases també ho són. I per tant, s'incrementi el desequilibri econòmic de la Seguretat Social.

Notícies relacionades

Per això no els estranyi si a partir d'ara comencen a llegir informes que apunten a l'excés de devaluació salarial, com si aquest procés fos una plaga fruit d'una maledicció bíblica. Fins i tot és possible que aquests informes vagin acompanyats dels coneguts comentaris de tertulians denunciant la debilitat i inoperància dels sindicats.

I no els estranyi si els tècnics i els tertulians són els mateixos que van actuar com a Cuirassada Brunete de la Comunicació per obrir pas a la teologia de la rigidesa salarial. En el fons, l'objectiu últim de la "doctrina del xoc" és que a la sortida de la crisi no existeixin forces socials o polítiques amb què contrapesar i contraposar la força dels mercats de capitals.