Anar al contingut

Col·labora:

PRESENTACIÓ DE LES XIFRES

Els fons per al futur

El nou pressupost de l'Àrea Metropolitana de Barcelona augmenta en un 3,9% per al 2018

Anna Rocasalva

El 2 de novembre, el ple extraordinari del Consell Metropolità va aprovar definitivament el pressupost del Grup AMB per al 2018, «amb un import total de 1.697 milions d’euros», informa el coordinador general de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Eduard Saurina; fet que el situa al tercer lloc del sector públic de Catalunya en termes quantitatius, després del de la Generalitat i de l’Ajuntament de Barcelona. 

«El Grup AMB es refereix a l’Àrea Metropolitana de Barce-lona i totes les entitats i empreses públiques íntegrament participades per l’ens metropolità», matisa Saurina. Així doncs, els 1.697 milions corresponen al pressupost propi de la institució metropolitana, al del seu ens públic empresarial de vivenda, IMPSOL, al del seu organisme autònom, l’Institut Metropolità del Taxi, i al de les seves societats mercantils participades. Aquestes són les empreses de Transports de Barcelona, Ferrocarril Metropolità de Barcelona, AMB Informació i Serveis, Projectes i Serveis de Mobilitat i Transports Metropolitans de Barcelona.

FITES ESTRATÈGIQUES

Restant la part del pressupost dels ens que conformen el Grup AMB, l’import total dels fons gestionats directament per la institució metropolitana sumen 684,6 milions d’euros, «xifra que suposa un augment del 3,9% respecte al pressupost del 2017, que era de 658,74 M €», explica el coordinador general de l’AMB.

En termes generals, es destinaran 161,87 milions d’euros a millorar la recollida de residus i el seu impacte mediambiental, cosa que incentivarà les mesures implementades pels ajuntaments en la recollida dels residus i sancionarà les males pràctiques. «La inversió en aquest àmbit de gestió de residus urbans també inclou les plantes de selecció, els ecoparcs, els punts verds, els dipòsits controlats i les plantes de compostatge», agrega el director de Serveis Generals de l’AMB, Antoni Novel.    

En el pressupost del 2018 també s’introdueix un canvi de model a la Taxa Metropolitana de Residus que incorpora una bonificació del 100% de la TMTR per a les famílies més vulnerables.

Així mateix, es pretén millorar la transparència dels ajuntaments metropolitans i continuar treballant per disposar del Pla Director Urbanístic (PDU) abans de final de mandat. «La gestió i inversió en el territori puja a 100 milions -comenta Novel- els quals inclouen el manteniment de les rondes de Barcelona i la xarxa de parcs i platges metropolitans».

COMPETÈNCIES CLAU

Una de les competències clàssiques de l’AMB és el cicle integral de l’aigua, amb una dotació de 57,79 milions.

No obstant, «el pes del transport públic en el pressupost de l’àrea metropolitana sempre és el més significatiu», explica el director de Serveis Generals de l’AMB. Els fons destinats a aquest sector impulsaran la mobilitat sostenible, l’eficàcia i la innovació. En aquest sentit, els costos més rellevants són els pagaments dels serveis de gestió indirecta de transport públic (100,86 M €) i l’aportació a l’Autoritat del Transport Metropolità (129,7 M €), que s’incrementa en 17,6M € respecte a l’any 2017. 

Per una altra part, també hi ha els costos de la tarifació social, és a dir, «la gestió de la targeta rosa per a la gent gran, i dels títols de transport per a persones amb mobilitat reduïda, entre altres», aclareix Novel.

També destaquen els més de cinc milions dirigits a impulsar l’ús de vehicles elèctrics amb la inversió en nous punts de recàrrega i en el manteniment de la xarxa actual, així com en un paquet de subvencions als ajuntaments.

FINALITAT SOCIAL

En definitiva, el nou pressupost garanteix totes les polítiques públiques i la capacitat inversora en els programes compromesos socialment, dels quals l’AMB és líder en el sector. Per exemple, permetrà aprofundir en el conjunt de polítiques socials com els plans municipals d’ocupació i el programa de mesures contra la pobresa energètica. 

El pressupost també incidirà en el conjunt de polítiques referents als espais naturals i els sectors ambientals. Així, s’afavorirà una mobilitat metropolitana sostenible per fer front al canvi climàtic i la lluita contra la contaminació. També permetrà millorar la qualitat democràtica, mitjançant el foment de l’Agència de Transparència Metropolitana.

Una de les novetats més destacades del 2018 és la creació d’una societat d’economia mixta (pública i privada) per a l’impuls del lloguer social. Aquesta societat, que es denominarà “Habitatge Metròpolis Barcelona”, estarà operativa al febrer «i disposarà de 60 milions d’euros per a la promoció de 600 vivendes de lloguer assequible en la primera fase», anuncia el coordinador general de l’AMB. Més endavant, la intenció és proveir l’àrea metropolitana amb 4.500 pisos de lloguer social. 

0 Comentaris
cargando