En col·laboració amb

MOBILITAT

La xarxa ciclista incorpora més carrils bici i millors

Aquestes actuacions formen part del nou paquet d’intervencions en la infraestructura ciclista de la ciutat que estan previstes fins al 2023

La xarxa ciclista incorpora més carrils bici i millors
3
Es llegeix en minuts

En marxa els treballs per baixar de la vorera a la calçada trams importants dels carrils bici de l’avinguda Diagonal, de la Gran Via de les Corts Catalanes i de la ronda del Guinardó. En aquesta última via, a més, també s’ampliarà el carril bici per desdoblar-lo i guanyar continuïtat.

D’una banda, la millora del carril bici de l’avinguda Diagonal, des de la plaça de Pius XII fins al parc de Cervantes, comportarà baixar en alguns trams el carril bici actual de la vorera a la calçada i crear una nova infraestructura ciclista segregada i bidireccional.

Més concretament, entre la Facultat d’Empresarials i el carrer de John M. Keynes el carril bici s’implantarà al vial lateral del costat de muntanya de l’avinguda Diagonal, s’eliminaran els cordons de serveis (estacionament) dels dos costats i es crearà un carril bici de doble sentit. Entre els carrers de John M. Keynes i de Pere Duran Farell el carril bici s’implantarà en el tram de vorera adossada a la façana del Palau Reial, i s’executarà una nova pavimentació. I, finalment, entre el carrer de Pere Duran Farell i la plaça de Pius XII el carril bici s’implantarà al vial lateral del costat de muntanya de l’avinguda Diagonal, on s’eliminaran els cordons de serveis.

D’altra banda, la intervenció a la Gran Via de les Corts Catalanes, entre els carrers de Pau Claris i de la Marina, consistirà a baixar el carril bici actual de la vorera i crear dos nous carrils segregats a les calçades laterals.

Finalment, s’incorporaran dos nous carrils bici segregats i unidireccionals a la ronda del Guinardó, entre els carrers de Vinyals i de Cartagena. Aquests carrils se situaran tocant a la vorera i la implantació implicarà modificar els carrils de circulació actuals: a la majoria del tram s’eliminarà un cordó de serveis en cada costat i en alguns casos es perdrà un carril de circulació, però mantenint sempre dos carrils operatius per sentit.

Notícies relacionades

Les obres de les tres actuacions a la xarxa ciclista s’acabaran entre els mesos de març i abril de l’any vinent, i s’aturaran durant el període de Nadal.

Afectacions a la mobilitat

  • Avinguda Diagonal: a partir de dilluns, 29 de novembre, es tallarà el lateral de muntanya de l’avinguda des del carrer de John M. Keynes fins a la Facultat d’Empresarials. Mentre durin els treballs, i de manera provisional, es restringirà el pas de vehicles al carrer d’Alfambra. A partir del 31 de gener també es tallarà el trànsit del lateral de muntanya de l’avinguda Diagonal, entre la plaça de Pius XII i el carrer de Pere Duran Farell. A més, a partir d’aquesta data també es faran treballs a l’altura de la plaça de Pius XII, que comportaran l’ocupació provisional d’un carril de circulació en aquest punt.

  • Gran Via de les Corts Catalanes: del 10 al 28 de gener, es tallaran totalment els laterals de la Gran Via amb accés restringit per a veïns i serveis, entre els carrers de Roger de Flor i de la Marina. A més, del 14 de febrer al 4 de març les obres comportaran el tall total dels laterals de la Gran Via, entre Pau Claris i Bailèn. Aquests talls també afectaran algunes línies i parades de bus i implicaran prohibicions puntuals d’aparcament en determinats espais.

  • Ronda del Guinardó: del 30 de novembre al 17 de desembre s’eliminarà un carril de circulació. D’altra banda, del 12 de gener al 22 de febrer s’ocuparà un carril de circulació per sentit. I entre el 22 de febrer i el 23 de març s’ocuparà el carril de serveis i un carril de circulació per sentit. Això comportarà l’anul·lació temporal d’algunes parades d’autobús.

Aquestes actuacions formen part del nou paquet d’intervencions en la infraestructura ciclista de la ciutat que estan previstes fins al 2023 per donar resposta a l’augment de l’ús dels carrils bici. En total, seran 28 actuacions que es realitzaran entre el 2021 i el 2023 i que permetran crear 32,6 nous quilòmetres de carril bici i millorar-ne 11,7 de la xarxa actual. Així, el 2023 la xarxa ciclista de la ciutat arribarà a 272,6 quilòmetres.