13 d’ag 2020

Anar al contingut

En col·laboració amb

EMERGÈNCIA CLIMÀTICA

Nova convocatòria de subvencions pel clima

Oberta la segona convocatòria de les subvencions pel clima 2020 per a projectes col·lectius en àmbits com l'estalvi energètic

Les entitats interessades a presentar les seves propostes poden fer-ho durant un mes

Nova convocatòria de subvencions pel clima

Les subvencions pel clima pretenen incentivar projectes que contribueixin a la lluita contra l’emergència climàtica que viu la ciutat i trobar solucions per assolir els objectius que s’estableixen tant en la Declaració d’emergència climàtica com en el Pla Clima, per, d’una banda, potenciar la implicació ciutadana i donar suport a projectes col·lectius en aquest àmbit, i, de l’altra, el treball en processos de cocreació amb diferents entitats.

La subvenció podrà cobrir fins a un 80% del cost del projecte amb un màxim de 20.000 euros, i s’haurà de desenvolupar la proposta amb un termini màxim de 12 mesos. Les propostes es poden presentar fins al 26 de juliol només per via telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona, seguint totes les instruccions indicades en el tràmit.

Per valorar les propostes, es tindrà en compte el nombre d’integrants de l’agrupació, els objectius, la gestió i organització del projecte. També es valorarà l’estratègia d’ambientalització associada, la comunicació prevista i la contribució al marc de treball que marca la Declaració d’emergència climàtica i el Pla Clima.

Per presentar-se en la convocatòria, en cada projecte hi ha d’haver implicació de com mínim tres entitats jurídiques. Malgrat l’agrupació d’entitats, cada iniciativa definirà un únic interlocutor i el lideratge serà d’una entitat que sigui membre de la xarxa Barcelona + Sostenible.

La primera convocatòria, que es va fer l’any 2018, va permetre desenvolupar fins a onze projectes en diferents àmbits com la mobilitat sostenible, la gestió de residus i l’economia circular, el foment del verd i la millora energètica, i la lluita contra la pobresa energètica. El dijous 9 de juliol està prevista una trobada virtual informativa per resoldre dubtes. És necessària la inscripció prèvia. Més informació a la web Barcelona pel Clima.

Cap a la Barcelona verda, la ciutat del benestar

Els espais verds urbans aporten valors ecològics que són essencials per a la ciutat, com la naturalitat, la varietat i la connectivitat, i valors socioculturals, com la salut, el benestar, la bellesa, el paisatge, la cultura i la facilitació de les relacions socials. A més, contribueixen a fomentar la biodiversitat animal a la ciutat, i sovint són l’única oportunitat per al veïnat de tenir contacte amb la naturalesa.

Les accions de naturalització als parcs i jardins de la ciutat consisteixen a:

  • Passar de la gespa al prat natural o l’herbassar.
  • Fer sembra de baixa intensitat en prats florits d’especial interès per a la biodiversitat.
  • Crear tanques vegetals mixtes d’interès per a la biodiversitat.
  • Enriquir els marges dels horts amb plantes afavoridores de la biodiversitat.
  • Plantar rodals arbustius i arbres fruiters a la gespa.
  • Eliminar les plantes invasores d’algunes àrees i restaurar-les amb espècies d’interès per a la biodiversitat.
  • Adaptar la vegetació al litoral marítim.
  • Cobertes verdes

Els terrats vius i les cobertes verdes també contribueixen a incrementar el verd i la biodiversitat, faciliten la reducció de la demanda energètica i promouen sistemes de producció energètica i aprofitament dels recursos naturals. Al Museu de Ciències Naturals, situat al Fòrum, s’ha instal·lat una coberta viva experimental de 7.100 metres quadrats. És la primera coberta verda d’aquest tipus que s’instal·la a la ciutat, i els que la visitin podran conèixer quin tipus de vegetació autòctona és més adequada per a la ciutat i quines espècies creixien a Barcelona abans de la industrialització i l’ampliació urbanística del municipi.