LA REUTILITZACIÓ D'UN RECURS LIMITAT

Catalunya ja beu aigües residuals depurades

El Port de la Selva recarrega amb aigua depurada l'aqüífer que proveeix la població

L'any passat es van dedicar 30 hm3 a regs, neteja, camps de golf i indústria

4
Es llegeix en minuts
Antonio Madridejos
Antonio Madridejos

Periodista

ver +

El Port de la Selva, una petita localitat de la Costa Brava, ha fet un pas al davant per convertir-se en el primer municipi de Catalunya que fa servir aigua regenerada –aigües residuals depurades filtrades– per proveir les necessitats urbanes, a l’estil del que ja passa a Califòrnia, Israel i altres territoris molt avançats en sistemes de tractament. El Port de la Selva no només rega els jardins públics o neteja els carrers amb aigua procedent de la depuradora, sinó que el 15% de l’aigua que surt per les aixetes també ha tingut el seu origen, encara que llunyà, en la xarxa de clavegueram.

L’any passat es van reutilitzar a Catalunya més de 30 hectòmetres cúbics processats en depuradores amb un tractament avançat de regeneració, l’anomenat sistema terciari, segons dades de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). En comptes de ser abocada als rius, aquesta aigua es va destinar al reg de terrenys agrícoles, de zones urbanes i de camps de golf, i també per a la recàrrega dels aqüífers, cabals de manteniment en rius i usos industrials. «Són 30 hectòmetres cúbics que vam evita extreure del medi natural, cosa que suposa un estalvi i un benefici ambiental», destaca Jordi Molist, director de l’Àrea de Proveïment de l’ACA. 

BAIXA EL NIVELL DELS POUS

Degut a la seva situació aïllada, el Port de la Selva no disposa de connexió amb la xarxa general de distribució i no té més remei que proveir-se dels aqüífers. Els anys plujosos això no és cap problema, però quan arriba l’escassetat, una situació relativament habitual, baixa el nivell dels pous, que s’omplen d’aigua salada procedent del mar. Durant els mesos d’estiu, a més a més, els 1.000 habitants del Port de la Selva es converteixen en 10.000.

Així que ara ja fa una dècada l’ajuntament, el Consorci de la Costa Brava i l’ACA es van posar mans a la feina per buscar un subministrament alternatiu. «Durant la sequera dels anys 2007 i 2008, extrèiem de l’aqüífer molta més aigua de la que hi entrava. Estàvem en una situació molt preocupant», recorda l’alcalde del Port de la Selva, Josep Maria Cervera. Una crisi similar es va viure l’estiu del 2016.

Una dessalinitzadora resultava molt cara, a més de tenir uns requeriments energètics elevats, mentre que la connexió amb la xarxa hauria significat, a més d’una inversió superior als quatre milions d’euros, esgotar encara més la conca del Muga i l’embassament de Boadella, que ja pateixen una endèmica escassetat de recursos. I així va sorgir la idea de reutilitzar les aigües residuals que fins llavors, previ pas per la depuradora, no tenien cap ús i s’abocaven al mar. «Hem arribat a aquesta situació per necessitat», prossegueix l’alcalde. «Era l’alternativa amb menys impacte», destaca el Consorci de la Costa Brava.

Encara que el Port de la Selva fa servir des de fa anys aigua de la depuradora per al reg, la neteja o l’extinció d’incendis, el novembre del 2015 va començar una prova pilot per comprovar si aquesta mateixa aigua es podria utilitzar a les cases. El programa, amb finançament europeu, es deia DemoWare. 

INFILTRACIÓ AL TERRENY

A més a més de la depuració pròpia de la planta, el nou sistema afegeix un tractament amb fangs per eliminar (encara més) el fòsfor, l’amoni i el nitrogen, una posterior desinfecció amb raigs ultraviolats i un emmagatzematge en uns dipòsits. Finalment, aquesta aigua (200 metres cúbics diaris) es diposita en tres basses situades a la zona alta del municipi, a Malajambota, perquè s’infiltri en el terreny, fer que li conferirà un plus de depuració i mineralització. No s’injecta, sinó que s’infiltra a poc a poc de manera natural. «Si malgrat tot algun dia es detectés que l’aigua no arriba a tenir la qualitat suficient, es pararia de seguida la recàrrega», subratlla el projecte DemoWare. Al cap d’un any, aquesta aigua acabarà barrejant-se als aqüífers amb la procedent de la pluja. Així que, una vegada acabat el procés, part de l’aigua que beu actualment el Port de la Selva es pot dir que va tenir el seu origen en la depuradora. Els especialistes calculen que és aproximadament el 15%.

LLEUGERA SALINITAT DE VEGADES

La presència de microcontaminants o bacteris és controlada diàriament i no s’ha detectat mai res d’anormal. «És aigua depurada però no amb els estàndards normals, sinó molt més», destaca el Consorci de la Costa Brava, encarregat de la gestió de les basses.

L’únic problema és que l’aigua captada del clavegueram té en ocasions una lleugera salinitat, procedent de filtracions del mar, que resulta molt difícil d’eliminar.  

Notícies relacionades

«Aquestes aportacions suplementàries són la diferència entre patir i no patir, entre aplicar restriccions o no aplicar-les –afegeix Cervera–. Ara el Port de la Selva és un dels pocs municipis autosuficient en aigua de tota la costa». L’alcalde també destaca que un altre objectiu és aconseguir que les indústries del poble facin servir per a la seva activitat aigua directa de la depuradora. «Al principi hi havia veïns que ho veien amb un cert temor, com passa amb totes les coses noves, però ara això ja no es discuteix», conclou.