IMPOSTOS DEL SORTEIG EXTRAORDINARI

¿Quant es queda Hisenda d'un premi de la Loteria de Nadal el 2018?

El canvi de la fiscalitat motiva que aquest any els primers 10.000 euros dels premis del sorteig estiguin exempts de tributar

¿Quant es queda Hisenda d'un premi de la Loteria de Nadal el 2018?

Europa Press / Carlos Luján

2
Es llegeix en minuts
Manuela Valdés

Els premis de la Loteria de Nadal 2018 pagaran aquest any menys impostos. Fins al 2017, els primers 2.500 euros guanyats en aquest sorteig estaven exempts de pagar Hisenda, però una esmena de Ciutadans als Pressupostos Generals de l’Estat del 2018 ha elevat el mínim exempt a 10.000 euros. El gravamen, no obstant, continua sent el mateix: un 20%.

A més, aquest any serà només l’aperitiu, ja que aquest mínim anirà elevant-se de forma progressiva els pròxims anys fins a situar-se en els 20.000 euros el 2019 i als 40.000 euros el 2020. D’aquesta forma, els premis, i els seus respectius pagaments a Hisenda, quedaran així per a aquest sorteig de la Loteria de Nadal:

► ¿Com buscar i comprar un número concret de la Loteria de Nadal 2018?

¿Com buscar i comprar un número concret de la Loteria de Nadal 2018?

-La grossa de Nadal. Premiat amb 400.000 euros per dècim. Se’n tributaria només per 390.000 euros, sobre els quals es gravaria el 20%. Així, el premiat es quedaria amb 322.000 euros i Hisenda, amb 78.000 euros.

-Segon premi. 125.000 euros al dècim. Es gravarien només 115.000 euros, per tant, quedarien 23.000 euros per a Hisenda i 102.000 euros per al premiat.

-Tercer premi. 50.000 euros per dècim. La base impositiva quedaria llavors en 40.000 euros, la qual cosa dona 8.000 euros per a Hisenda i 42.000 euros per al propietari del bitllet guanyador.

-Quart premi. 20.000 euros per dècim. Se’n tributaria només la meitat: 10.000 euros. Així, Hisenda es quedaria només amb 2.000 euros i el premiat podria disfrutar 18.000 euros nets.

-Cinquè premi. 6.000 euros per dècim. Al ser una quantia menor a 10.000 euros, els guanyadors d’aquest premi no hauran de pagar res a Hisenda.

-Premis menors, resta d’aproximacions i reintegraments, tots per sota dels 10.000 euros, quedarien exempts.

¿Com es declara el premi?

Els premiats no s’hauran de preocupar de com declarar aquests diners. A l’anar a cobrar el premi a la mateixa administració Hisenda ja es queda amb la seva part de forma automàtica.

No obstant, si els diners rebuts es reinverteixen, els rendiments de la inversió sí que haurien de tributar a Hisenda en forma d’interessos bancaris o pel famós impost de patrimoni.

Els premis de Loteria no s’inclouen a la base imposable de l’IRPF. Així que no se n’haurà de pagar més en la declaració anual. Tampoc afecten a l’hora d’obtenir ajuts públics per a beques o prestacions socials. 

¿I si es comparteix?

En el cas que sigui un premi compartit, podria entrar en joc l’impost de successions i donacions, que pagaria qui rebi el premi, i que depèn de cada comunitat autònoma. Per estalviar-se'l, cal informar que el premi és compartit a l’hora de recollir-lo a l’administració. 

Notícies relacionades

Si el cobrament es fa a través del banc, els assessors fiscals també recomanen que s’identifiquin des d’un principi tots els guanyadors. En primer lloc, perquè l’entitat està obligada a informar l’Agència Tributària i, en segon lloc, perquè si el cobra una sola persona i després es reparteix, Hisenda pot considerar aquest pagament com una donació i, per tant, les arques públiques es veurien doblement premiades.

¿I si el guanyador del premi no és una persona física?

En el cas que l’afavorit sigui una empresa, associació, fundació, cooperativa o qualsevol altra forma jurídica de societat, les obligacions canvien. La quantitat que guanyi quedarà integrada a la seva base imposable de l’impost de societats, descomptant-se’n la retenció practicada de la quantitat que els resulti a pagar.

Premis Loteria de Nadal 2023

Comprovar Loteria de Nadal 2023

El sorteig de la Loteria de Nadal que se celebrarà el proper 22 de desembre repartirà 2.408 milions. El Gordo de la Loteria de Nadal 2023 estarà dotat amb un premi 400.000 euros al dècim.