Contingut d'usuari Aquest contingut ha estat redactat per un usuari d'El Periódico i revisat, abans de publicar-se, per la redacció d'El Periódico.

" A Cementiris de Barcelona acompanyem els titulars de panteons en la seva conservació patrimonial"

zentauroepp45702676 cementerio181031215316

zentauroepp45702676 cementerio181031215316 / NGEL GARC A

En resposta a la carta del senyor Albert Sáenz, del dia 26 de febrer. Cementiris de Barcelona (CBSA) és l’empresa pública que gestiona els nou cementiris de la ciutat, així com el centre de cremació situat al Cementiri de Montjuïc. Oferim serveis de cementiri, cremació, comiat i acompanyament al dol. També apropem les nostres instal·lacions a la ciutadania com a espais de memòria amb valor històric, natural, cultural i patrimonial.

Entretots

Publica una carta del lector

Escriu un post per publicar a l'edició impresa i a la web

Amb un total de 157.149 sepultures i una extensió de 58 hectàrees, el de Montjuïc (1883) és el cementiri més gran de la ciutat, amb unes característiques físiques que fan que dediquem importants esforços i recursos en l’àmbit de la prevenció i la seguretat. El bon estat del patrimoni cultural és una de les prioritats de Cementiris de Barcelona, que té registrats gairebé 3.000 panteons, dels quals la immensa majoria són concessions particulars. Aquest fet, en alguns casos, pot dificultar les tasques de conservació i manteniment, que són responsabilitat dels respectius titulars propietaris.

Tot i això, CBSA realitza una tasca continuada de supervisió del bon estat de les sepultures pensant en la seguretat de les instal·lacions i de les persones visitants. En aquests casos, es realitzen comunicacions als titulars informant de la situació i recomanant les actuacions de manteniment que corresponguin. A més, en els casos de risc evident, la comunicació esdevé un requeriment fefaent per tal que en un termini breu es prenguin les accions adients.

Factors com la seguretat i el bon estat i manteniment són aspectes centrals de la nostra gestió. Des de Cementiris de Barcelona continuarem treballant per vetllar per la conservació del patrimoni cultural i funerari de la ciutat, i seguirem acompanyant els titulars de panteons particulars en els processos de conservació patrimonial, amb les fórmules actuals i amb d’altres en estudi.

Participacions delslectors

Mésdebats