Qui decidirà si el vostre fill repeteix curs i altres preguntes sobre la primària de Celáa

A partir del curs lectiu vinent Anàlisi Interpretació de les notícies a partir d'uns fets comprovats, incloent-hi dades, així com interpretació de com pot evolucionar el tema partint d'esdeveniments passats.

Qui decidirà si el vostre fill repeteix curs i altres preguntes sobre la primària de Celáa

4
Es llegeix en minuts
Olga Pereda
Olga Pereda

Periodista

ver +
  • El ministeri de Pilar Alegría ja té a punt un dels reials decrets que desenvolupa la norma educativa, que insta les escoles a decidir què fan els estudiants que no cursin religió

  • Els alumnes estudiaran el paper de la dona en la història i les matemàtiques

1

¿Què farà el meu fill durant l’hora de religió si no fa l’assignatura?

Amb la nova llei, la religió es continuarà oferint a les escoles, però ja no comptarà per a nota. No tindrà assignatura mirall, així que els alumnes que no l’escullin faran una altra cosa. La norma no ho especifica, sinó que deixa la decisió als centres, que veuran incrementada la seva autonomia. No pot ser res curricular (anglès, matemàtiques, ciències...) així que les opcions, segons fonts ministerials, podrien ser des de veure una pel·lícula i fer cinefòrum fins a, simplement, ser al pati. Religió és la matèria que menys hores tindrà en el currículum: 210 (com a mínim) en tots els cursos de primària davant les 840 de llengua castellana i literatura i les 545 de matemàtiques. En tot cas, si alguna comunitat vol oferir més hores de religió, ho pot fer. Ara mateix hi ha disparitat autonòmica, des de 45 minuts a la setmana fins a dues hores a la setmana.

2

¿En què consistirà la nova assignatura d’educació en valors cívics?

Educació en valors cívics i ètics no s’impartirà en tota primària, sinó només en el tercer cicle (5è i 6è). Es tracta d’una matèria que proporcionarà «eines perquè l’alumnat adopti un compromís actiu i autònom amb els valors, principis i normes que articulen la convivència democràtica». Autoconeixement i desenvolupament de l’autonomia personal, comprensió del marc social de convivència, adopció d’actituds compatibles amb la sostenibilitat, i educació de les emocions són els quatre àmbits competència fonamentals de l’assignatura.

3

¿S’impartirà educació afectiva sexual?

Sí. L’educació per a la salut, incloent-hi l’afectivosexual, és un dels principis pedagògics inclosos al reial decret que desplega la ‘llei Celaá’. A l’annex que dissecciona l’assignatura de coneixement del medi natural, social i cultural s’esmenta la importància de conèixer i prendre consciència del mateix cos, les emocions i el desenvolupament d’hàbits saludables. L’educació afectivosexual s’adaptarà al nivell maduratiu d’alumnes.

4

¿L’educació serà feminista?

Lògicament, sí. I també en matemàtiques i en ciències. La igualtat entre homes i dones és una expressió que es repeteix moltes vegades al llarg de tot el reial decret. Amb l’objectiu que els alumnes interioritzin la cultura científica, a més d’estudiar conceptes com ara la matèria, la força i l’energia i els fenòmens atmosfèrics, a classe es parlarà de «les professions relacionades amb la ciència i la tecnologia des d’una perspectiva de gènere». Els estudiants aprendran no només les etapes històriques (Edat Mitjana, èpoques Moderna i Contemporània...), sinó també el paper de la dona en la història. I en matemàtiques, no només es fomentarà el càlcul i la resolució de problemes, sinó que també resultarà «essencial donar a conèixer l’alumnat les contribucions de les dones» a les matemàtiques al llarg de la història.

5

¿Hi haurà controls de diagnòstic?

Sí. A 4t de primària tots els centres realitzaran una avaluació de diagnòstic de les competències adquirides. Aquesta prova –que no té res a veure amb un examen per passar curs– tindrà caràcter «informatiu, formatiu i orientador» per als centres, els professors i professores, els estudiants i les seves famílies.

6

¿Qui decidirà si el meu fill passa de curs o repeteix?

La LOMLOE pretén reduir l’alt índex de repetició que hi ha a Espanya (28% davant l’11% de l’OCDE), així que a partir d’ara repetir curs serà excepcional. L’avaluació de l’alumnat serà «objectiva, global, continuada i formativa». L’equip docent, coordinat pel tutor, portarà a terme l’avaluació final de l’alumnat de manera col·legiada en una única sessió que tindrà lloc al finalitzar el curs escolar. Si l’alumne passa de curs i té alguna carència, el centre haurà de reforçar aquesta assignatura. Si, excepcionalment, el claustre creu que el millor per a aquest alumne és repetir curs, s’organitzarà un pla específic de reforç perquè adquireixi les competències corresponents.

7

¿Què passa si el meu fill té necessitats educatives especials?

Que se l’atendrà com mereix. Almenys, en teoria. El reial decret diu que les administracions educatives (les comunitats autònomes) «establiran procediments oportuns per apartar-se significativament dels criteris d’avaluació i els continguts del currículum» a fi d’atendre aquests estudiants.

8

¿I si té altes capacitats?

Si està diagnosticat oficialment, els centres educatius podran flexibilitzar la seva escolarització per reduir un curs la durada de l’etapa sempre que aquesta mesura sigui la més adequada per al desenvolupament del seu equilibri personal i la seva sociabilització.

9

¿Quins principis pedagògics inclou la llei? 

Altres principis pedagògics inclosos en la norma són la comprensió lectora, l’expressió oral, la comunicació audiovisual, la competència digital, l’esperit científic i de l’emprenedoria. Igualment, es promourà la igualtat entre homes i dones, l’educació per a la pau, el consum responsable, el foment de la creativitat i l’educació per a la salut. Amb l’objectiu de fomentar l’hàbit i el domini de la lectura, totes les escoles dedicaran a la lectura un temps diari.