Renda web Open: ¿Com funciona el simulador de la declaració de la renda el 2021?

Renda web Open: ¿Com funciona el simulador de la declaració de la renda el 2021?
1
Es llegeix en minuts
El Periódico

Renda Web Open és una versió de Renda Web de l’Agència Tributària que funciona com un simulador, és a dir, permet simular la declaració de la renda, però no necessita identificació del contribuent. Aquesta versió no valida el NIF del declarant i no necessita disposar de dades fiscals.

Al tractar-se d’una simulació sense validació de dades, Renda web Open no deixa presentar la declaració ni tampoc permet traslladar les dades a l’esborrany.

Passos a seguir en el simulador

Passos a seguir en el simuladorUna vegada dins de la pàgina web de l’Agència Tributària, ens hem de dirigir a l’apartat del simulador i fer clic a Renda Web Open.

Des d’allà, hem de triar una nova declaració i seleccionar l’idioma en el qual es vol fer la declaració (castellà, català, gallec o valencià).

A continuació, el simulador Renda Web Open sol·licita introduir una sèrie de dades identificatives del contribuent: nom i cognoms, estat civil i data de naixement. No hem d’’oblidar que es tracta d’un simulador i que, per tant, la informació incorporada no té cap validesa de cara a l’esborrany oficial.

El simulador de l’Agència Tributària és molt similar a l’esborrany de la declaració i, per tant, permet anar avançant pàgines per anar incorporant les dades fiscals a les caselles corresponents. Una vegada emplenada la declaració, convé validar les dades introduïdes per comprovar si hi ha avisos o errors.

Sens dubte, la pàgina més important és la que informa si el resultat final de la declaració surt a pagar o tornar. Aquesta informació apareix a l’última pàgina i si apareix amb un signe negatiu vol dir que Hisenda torna diners al contribuent. En canvi, si no apareix, implica que s’ha de pagar.

La declaració realitzada amb el simulador Renda web Open es pot guardar i posteriorment recuperar per acabar de comprovar que tot sigui correcte abans que conclogui el termini de presentació. Es pot escollir la ubicació on descarregar l’arxiu que portarà per nom dat-100-NIF del declarant-data en la qual es va guardar

Notícies relacionades

Renda Web Open també permet la generació d’un PDF amb la vista prèvia de la declaració.

El simulador també es pot utilitzar en modalitat conjunta per saber si interessa més presentar la declaració de manera individual o amb el cònjuge.