Campanya IRPF

¿Com fer la declaració de la renda el 2021 per internet pas a pas?

 • Consulta fins quan es pot fer la declaració de la renda el 2021

¿Com fer la declaració de la renda el 2021 per internet pas a pas?
2
Es llegeix en minuts
El Periódico

Des del 6 de maig passat, l’Agència Tributària està trucant a tots els que a través del pla «Li truquem» han concertat cita prèvia per confeccionar la declaració de la renda corresponent a l’exercici 2020. La campanya continua oberta i qualsevol que així ho desitgi pot demanar dia i hora, marcant els telèfons habilitats, perquè un tècnic elabori els seus comptes. Realitzar la declaració d’Hisenda per telèfon és senzill, però cal tenir en compte una sèrie d’aspectes.

Número de telèfon

L’Agència Tributària sempre truca al contribuent a través del telèfon 810520052. Si a l’hora de concertar cita, s’ha proporcionat un número de telèfon estranger, la trucada es rep des del 914539197.

Hisenda aconsella incorporar a l’agenda aquests números per identificar ràpidament la trucada. A més, per evitar fraus i enganys, es recomana no atendre trucades o missatges d’altres números de telèfon en els quals s’identifiquin com a «Agència Tributària» o referits a la campanya de la renda.

Dades i documentació

Perquè la gestió sigui eficaç és molt important tenir disponible en el moment de la trucada, una sèrie de dades i documentació referida a la situació personal del contribuent i aquella altra en els casos en què, de l’examen de les dades fiscals als quals es pot accedir amb anterioritat a l’assistència telefònica a través de l’esborrany, hi hagi diferències amb els obtinguts.

A més, per presentar la declaració de la renda han de ser presents durant la trucada la persona o persones titulars d’aquesta.

Número de referència

Perquè un tècnic pugui realitzar la declaració és imprescindible haver obtingut amb temps el número de referència del titular o titulars de la declaració. El número de referència és un sistema d’autenticació i identificació exclusiu per a persones físiques que permet accedir als serveis de tramitació de Renda i Patrimoni.

El número de referència es pot obtenir per internet, al portal de Campanya de Renda, a través de l’apartat «Obtingui el seu número de referència RENØ» a través d’algun dels mètodes que allà s’indiquen.

Informació necessària

Notícies relacionades

Quan el tècnic truqui per confeccionar els comptes cal tenir preparades les següents dades:

 • El número del DNI de tots els que figurin en la declaració.

 • El número IBAN de compte bancari.

 • Les referències cadastrals de tots els immobles de propietat o en els quals es visqui de lloguer o en altres circumstàncies (Rebut de l’IBI).

 • Import de les quotes satisfetes a sindicats i de les quotes satisfetes a col·legis professionals (si la col·legiació és obligatòria).

 • Justificant de les quantitats percebudes per assegurances cancel·lades i que hagin sigut contractades abans del 31 de desembre de 1994.

 • Qualsevol justificant que pogués donar dret a deduccions autonòmiques o un altre benefici fiscal. Per exemple, si es viu en un immoble llogat, és necessari el NIF del llogater i quantitats pagades pel lloguer; per adquisició de vivenda habitual amb ampliació del préstec cal disposar dels saldos pendents d’amortitzar del préstec original. En cas d’estar pagant hipoteca, s’ha de tenir a mà els rebuts de les assegurances i, si s’han realitzat donatius: els justificants, etc.

A més, d’aquestes dades s’hauran de preparar els documents que s’indiquen a continuació només per al tipus de renda o rendes que el contribuent hagi percebut durant l’any 2020, sempre que no es trobin reflectits en les dades fiscals disponibles. La documentació té a veure amb:

 • Rendiments de treball.

 • Rendiments de capital immobiliari.

 • Rendiments de capital mobiliari.

 • Rendiments d’activitats econòmiques en estimació objectiva (mòduls).

 • Guanys i pèrdues patrimonials.

 • Regularització per devolució d’interessos percebuts de clàusules terra.