Beneïts 55 i escaig

Beneïts 55 i escaig
1
Es llegeix en minuts
Rosa María Sánchez

Alguna cosa està passant amb la generació dels boomers i ja es nota al mercat laboral. I molt. Des que va començar el segle XXI, els treballadors amb una edat a partir de 55 anys han doblat matemàticament el seu pes sobre el total de la població ocupada. Ara representen el 21% del total de 21,24 milions d’ocupats de finals del 2023, segons les dades de l’última Enquesta de Població Activa (EPA).

Des del 2002, el nombre total de treballadors ocupats a Espanya ha crescut en 4,7 milions. Doncs bé, 6 de cada 10 d’aquests nous ocupats se situen en la franja de 55 i escaig. La dada, sens dubte, és una mostra aclaparadora de l’envelliment de la població. Al mateix temps que s’ha duplicat el pes dels majors de 55 anys entre la població ocupada, s’ha reduït a la meitat el dels menors de 30 anys.

El predomini dels majors de 55 entre els ocupats també reflecteix l’allargament de l’edat de jubilació tant legal (de 65 a 67 anys, de forma progressiva), com real (per la doble via del pal per a qui es prejubili i de la pastanaga, per a qui treballi més enllà de l’edat legal de jubilació).

Vici edatista

Notícies relacionades

La realitat demogràfica que imposen els baby boomers no únicament es tradueix en el seu pes creixent entre la població ocupada. Passa una cosa semblant si s’observen les xifres de l’atur. Els de 55 i escaig representaven el 6% del total de treballadors que eren a l’atur a principis del 2002; ara, el pes s’ha triplicat, fins a fregar el 19%.

Aviat, un mercat laboral que envelleix ja no es podrà permetre el vici edatista d’expulsar dels llocs de treball treballadors pel simple fet de tenir-ne 55 o més. Alhora, les polítiques actives davant l’atur també hauran de tenir molt en compte l’envelliment de la població que nodreix els registres de l’atur. I tot això sense deixar de mimar els ocupats més joves, que són ara molts menys i més precaris: a finals del 2023 hi havia 1,6 milions menys de treballadors menors de 40 anys que quan començava el segle.