zentauroepp53171194 una mujer se coloca una mascarilla tras haberle puesto otra 200419181108

Nova normativa

¿L’empresa em pot obligar a portar la mascareta?

3
Es llegeix en minuts
Gabriel Ubieto
Gabriel Ubieto

Redactor

Especialista en Mercat laboral, empreses, pensions i les diferents derivades del món del treball

Ubicada/t a Barcelona

ver +

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el final de l’obligatorietat de la mascareta a l’interior. La mesura entrarà en vigor a partir de dimecres i, tret dels sanitaris, els treballadors de geriàtrics i el transport públic, els altres professionals no hauran de portar obligatòriament el tapaboques a l’oficina, la fàbrica o el centre de treball. Tanmateix, aquest element de protecció del virus no desapareixerà en diversos supòsits i encara hi ha molts casos en què s’haurà de portar la mascareta durant la jornada laboral. ¿Qui ho decideix? ¿Quines repercussions hi ha si un treballador decideix no portar-la? En aquest article repassem totes les claus.

1

¿Qui decideix si es retira la mascaretes a la feina?

És responsabilitat de la direcció de l’empresa decidir si retira o no l’obligatorietat de l’ús de la mascareta al centre de treball. ¿I partint de què ha de decidir l’empresa si retira o no la mascareta? Aquí intervé el servei de prevenció de riscos laborals. Aquest haurà d’avaluar els espais de treball i determinar si són prou segurs com perquè un treballador pugui anar sense mascareta o no. Aquí una de les incògnites –a l’espera del BOE– és si els serveis de prevenció de riscos laborals –en què coparticipen direcció i treballadors– han de fer una avaluació del lloc de treball o de tipus genèric. Tanmateix, la seva decisió serà la que hauran d’acatar els treballadors, en un sentit o l’altre.

2

¿Com es determina si s’ha de portar mascareta o no?

«A partir d’ara obligar un treballador a portar mascareta ha d’estar molt ben motivat i justificat», afirma l’advocat laboralista Pere Vidal. «Cada empresa ha de tenir un servei de prevenció de riscos laborals que, analitzant la naturalesa de l’activitat i les circumstàncies particulars de cada empresa, determini si és necessària o no», explica l’advocat del Col·lectiu Ronda Oriol Arechinolaza. Elements com el nombre de treballadors, si estan concentrats en poc espai o molt, la distància entre uns i altres, si hi ha una comunicació verbal contínua entre els empleats, els mecanismes de ventilació o si a l’empresa entra personal de fora o no, són alguns dels factors que els tècnics de prevenció hauran d’avaluar.

3

¿L’empresa em pot obligar a portar mascareta si no està justificat?

No. El nou reial decret aprovat pel Govern estableix que «amb caràcter general» l’ús de la mascareta al centre de treball ja no és obligatori. És a dir, si no hi ha causes justificades l’empresari no pot obligar cap treballador a portar el tapaboques. «Si el servei de prevenció de riscos determina que la mascareta no és necessària, l’empresari no pot obligar els treballadors a portar-la. I si aquests es neguen no estarien incorrent en una desobediència», explica l’advocat laboralista Pere Vidal.

4

¿L’empresa m’ha de notificar si he de portar la mascareta o no?

Sí, l’empresa té l’obligació de comunicar als seus treballadors la resolució del servei de prevenció de riscos de manera «fefaent». És a dir, a través dels canals formals, com un correu d’empresa, un missatge a través de la intranet, un comunicat al tauler d’anuncis del centre de treball o una comunicació a través del comitè d’empresa. No es pot limitar a una comunicació verbal.

5

¿L’empresa em pot sancionar si no porto la mascareta?

Sí, sempre que prèviament el servei de prevenció de riscos hagi determinat que el seu ús és obligatori. L’empresa no la pot imposar si tècnicament no hi ha una justificació per fer-ho, però si aquesta existeix i està acreditada sí que ho pot fer. ¿Quin tipus de sanció pot imposar? Aquí la Llei sobre Infraccions i Sancions de l’Ordre Social (LISOS) estableix –en el seu article 12.16– que l’incompliment de la normativa de prevenció de riscos suposa una «infracció greu». ¿Quina pena porta una infracció greu? Això depèn del que estipuli cada conveni col·lectiu, ja sigui el del sector o el de l’empresa, però pot anar des de la suspensió d’ocupació i sou fins a una multa econòmica.

6

¿L’empresa em pot acomiadar si no porto mascareta?

La decisió d’acomiadar o no un treballador si aquest es nega a portar la mascareta quan l’ús és preceptiu és decisió de l’empresa. Els advocats consultats consideren que l’acomiadament del treballador seria una reacció desproporcionada, tot i que això ho hauria d’avaluar un jutge un cop el treballador l’impugnés. «Abans hi ha altres penes, no crec que sigui causa d’acomiadament per més que sigui una infracció», afirma l’advocat del Col·lectiu Ronda Oriol Arechinolaza.