Els Pressupostos: pensions, impostos, bo jove, inversió i rebut de la llum

Els comptes de l’Estat per al 2022 Anàlisi Interpretació de les notícies a partir d'uns fets comprovats, incloent-hi dades, així com interpretació de com pot evolucionar el tema partint d'esdeveniments passats.

Els Pressupostos: pensions, impostos, bo jove, inversió i rebut de la llum

5
Es llegeix en minuts
Rosa María Sánchez

El projecte de pressupostos generals de l’Estat per al 2022 preveu una despesa total consolidada d’Estat, Seguretat Social i organismes autònoms per un total de 458.970 milions d’euros, una quantitat pràcticament idèntica a la pressupostada per al 2021, en què pugen gairebé totes les partides de despesa, excepte les d’atur, vacunes i deute públic per la millor evolució de la crisi sanitària i dels tipus d’interès.

1

¿Quant pujaran les pensions?

Les pensions contributives pujaran el 2022 d’acord amb la inflació mitjana del novembre respecte dels dotze mesos previs. Els càlculs pressupostaris s’han fet sobre la base d’una inflació mitjana en aquell període entre el 2,2% i el 2,3%, si bé, els càlculs d’experts apunten entorn del 2,8%. D’una manera o una altra, la pujada per al 2022 serà la que resulti després de conèixer la dada de l’INE sobre l’IPC de novembre. En tot cas, les pensions no contributives i les mínimes pujaran el 3%, així com la prestació de l’ingrés mínim vital, segons va anunciar la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que va aprovar el projecte de llei.

A més, està previst el pagament d’una «pagueta» al gener per compensar la desviació de la inflació el 2021 respecte de la pujada inicial de les pensions des del gener passat, que va ser del 0,9%.

2

¿Quines mesures hi haurà per compensar l’efecte de la pujada de la llum?

El projecte de Pressupostos del 2022 inclou la pròrroga de les recents rebaixes d’impostos vinculades a la factura elèctrica, com la rebaixa de l’IVA al 10%, la suspensió de l’impost a la generació elèctrica (7%) i la reducció de l’impost especial de l’electricitat al mínim que permet la regulació europea (del 5,1% al 0,5%, amb uns tipus mínims de 0,5 euros el megawatt hora per a usos professionals i d’1 euro per a la resta). Aquest és el motiu fonamental que explica que s’hagi previst un creixement dels ingressos tributaris per al 2022 del 8,1% per sota del creixement nominal de l’economia, del 8,5%, resultat d’un creixement real del PIB del 7% i d’un deflactor del PIB de l’1,5%.

3

¿Canvia la deducció per aportacions a plans de pensions?

Sí, l’aportació màxima anual a plans individuals amb dret a deducció en l’IRPF baixarà dels 2.000 euros actuals a 1.500 euros. A canvi l’aportació màxima a plans d’ocupació passarà de 8.000 a 8.500 euros.

4

¿Quin efecte tindrà el tipus efectiu mínim del 15% en l’impost de societats?

Aquest tipus efectiu mínim del 15% sobre la base imposable (no sobre el benefici comptable) s’aplicarà a les empreses amb una facturació superior a 20 milions d’euros i als grups empresarials. Segons ha explicat la ministra Montero, afectarà tan sols unes 1.070 empreses, amb un impacte d’uns 400 milions d’euros de més recaptació. Si com a conseqüència de la pròxima reforma fiscal (en espera de l’informe de la comissió d’experts, al febrer) o d’una directiva europea canvia el disseny de l’impost de societats, la recaptació del tipus efectiu mínim del 15% podria ser superior, segons la ministra d’Hisenda.

5

¿Hi ha altres mesures tributàries en el projecte de Pressupostos?

Segons la ministra d’Hisenda, no hi ha mesures addicionals més enllà del tipus mínim de societats, el rebaixa de l’aportació màxima a plans individuals i la pròrroga de les rebaixes fiscals vinculades al rebut elèctric.

6

¿Quant pujarà el sou dels funcionaris?

El projecte de Pressupostos inclou una pujada del 2% per a tots els empleats públics. El capítol de despeses de personal puja el 3,4% en el projecte de Pressupostos impulsat, també, per la materialització de l’oferta pública d’ocupació d’aquest any (30.445 places). En l’exercici 2021, la taxa de reposició ja ha arribat a un nivell general del 100% i als sectors prioritaris arriba al 110%. Els Pressupostos del 2022 inclouen una reposició del 110% com a taxa general; del 120% per a sectors prioritaris (sanitat, educació, ciència...) i del 125% per a forces i cossos de seguretat de l’Estat, i policies autonòmiques i locals.

7

¿S’han pressupostat els bons joves per a vivenda i per a cultura?

Sí. El projecte preveu una dotació de 210 milions per al bo cultural de 400 euros que es regularà en una llei posterior. També s’han pressupostat 200 milions per al bo de recolzament al lloguer de 250 euros al mes per a joves de 18 a 35 anys amb treball que no percebin un salari anual superior als 23.725 euros, tres vegades i mitja l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM). Aquesta mesura també haurà de ser objecte d’un desenvolupament normatiu. Per la seva part, l’IPREM per al 2022 puja el 2,5%, fins als 579 euros.

8

¿Per què són els comptes «amb més inversió de la història?

Així presenta el Govern aquest pressupost, que destina 40.000 milions d’euros a inversions i transferències de capital. Això és possible gràcies que el 2022 incorpora la segona entrega dels fons europeus del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, per import de 27.633 milions d’euros, i el 85% d’aquests diners aniran als capítols d’inversió i transferències de capital, que creixen el 8,6% i el 9,9% respectivament en el projecte de Pressupostos de l’Estat.

9

¿Quant pesarà la despesa social?

Les partides socials absorbeixen el 54% del pressupost consolidat per al 2022, fins a un total de 248.391 milions. Les pensions absorbeixen la part més important.

La dotació de beques augmenta fins als 2.199 milions i s’hi dona accés a les persones que preparen oposicions per a jutge, advocat de l’Estat o fiscal.

La partida destinada a dependència puja el 23,3% i augmenta a 40 milions el previst per a protecció a famílies i lluita contra la pobresa infantil.

En sentit contrari, les partides per a l’atur baixen el 10,2% per la millor evolució del mercat de treball.

El pressupost destinat a vacunes baixa dels 2.436 milions del 2021 a 1.172 el 2022.

10

¿Què passarà amb el dèficit públic i el deute?

El projecte de Pressupostos preveu que el dèficit de l’Estat baixarà del 6,3% del PIB previst per al 2021 al 3,9% el 2022. Per al conjunt de les administracions públiques es preveu un dèficit del 5% davant el 8,4% amb què es preveu tancar el 2021. La ràtio d’endeutament pública sobre el PIB hauria de passar del 119,5% previst per a aquest any al 115,1% el 2022, segons les previsions.