Les 10 claus

¿Com demanar la nova ronda d’ajudes de la Generalitat per a autònoms i empreses de fins a 200.000 euros?

  • Només s’han sol·licitat el 53% del fons de 993 milions per a ajudes Covid i el Govern habilita una nova tanda. Aquí les 10 claus per demanar-les

Barcelona 22 11 2020 Barcelona   Preparatius apertura bars terasses etc    angel y javi  hijos de Silvestre  propietario del renombrado restaurante Salamanca  abren la persiana de su local  AUTOR  Manu Mitru

Barcelona 22 11 2020 Barcelona Preparatius apertura bars terasses etc angel y javi hijos de Silvestre propietario del renombrado restaurante Salamanca abren la persiana de su local AUTOR Manu Mitru / Manu Mitru

5
Es llegeix en minuts
Gabriel Ubieto
Gabriel Ubieto

Redactor

Especialista en Mercat laboral, empreses, pensions i les diferents derivades del món del treball

Ubicada/t a Barcelona

ver +

Les empreses i els autònoms catalans només han demanat ajudes per valor del 53% del fons de 993 milions d’euros destinat a compensar les pèrdues provocades per la pandèmia. Al no esgotar-se tots els fons i perquè aquests no quedin en un calaix, la Generalitat ha habilitat una segona ronda de transferències per repartir els 463 milions restants. Aquest dimarts el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat les bases de la convocatòria i aquestes en són les principals claus.

1. ¿Qui pot demanar les ajudes?

Les ajudes que distribuirà la Generalitat pretenen arribar a un univers d’unes 400.000 empreses i autònoms que operen i tenen la seva seu a Catalunya, segons càlculs de la conselleria d’Empresa i Treball. Aquestes transferències estan pensades per a aquelles companyies que han vist caure la seva facturació l’últim any. I per a això hauran d’acreditar dos requisits bàsics. D’una banda, com els seus ingressos s’han vist afectats l’últim any. Els sol·licitants hauran d’acreditar que en el conjunt del 2020 la seva facturació es va veure reduïda el 30% o més respecte als seus resultats del 2019.

I, d’altra banda, hauran de tenir acumulats deutes pendents de pagament. Els potencials beneficiaris hauran d’acreditar que tenen «deutes amb proveïdors, creditors financers i no financers, i deutes relatius a costos fixos, sempre que aquestes obligacions s’hagin generat entre l’1 de març del 2020 i el 31 de maig del 2021», segons estableix l’ordre publicada per la Generalitat.

2. ¿Quins sectors econòmics cobreix?

Tots. Si bé en la primera convocatòria no totes les empreses podien sol·licitar les ajudes disposades pel Govern i distribuïdes pel Govern, al no esgotar-se tots els recursos l’administració catalana va optar per rebaixar els requisits. Totes les companyies, siguin del CNAE (Codi Nacional d’Activitat Econòmica) que siguin, podran sol·licitar-la si compleixin els requisits de caiguda de la facturació.

3. ¿Què passa si ja vaig sol·licitar les ajudes en la primera ronda?

Les empreses o autònoms que ja hagin sol·licitat les ajudes en la primera ronda i la Generalitat els hagi autoritzat el pagament no podran postular a aquesta segona ronda. La idea és que ara puguin accedir a aquests recursos per pal·liar els efectes de la Covid aquelles societats que es van quedar fora en un primer moment. Diferent cas és si la persona va sol·licitar en la primera tanda les ajudes i aquestes li van ser denegades. Si ara compleix els requisits pot tornar a demanar-les.

4. ¿A quant ascendeixen les ajudes?

L’import de les ajudes públiques es manté respecte a la primera convocatòria i oscil·larà entre els 3.000 euros per a autònoms persones físiques que cotitzin per mòduls i entre 4.000 i 200.000 euros per a societats o autònoms que cotitzin per estimació directa. L’import final de les ajudes l’establirà la Generalitat en funció de la magnitud de la caiguda de la facturació entre el 2019 i el 2020; entre altres criteris. Si el nombre total de sol·licituds excedís els fons disponibles, la Generalitat repartirà «proporcionalment els 463 milions entre els sol·licitants, aplicant el mateix percentatge per a tothom, amb l’objectiu de garantir que es reparteixen tots els recursos amb equitat», segons expliquen des de la conselleria.

5. ¿M’hi he d’inscriure per rebre-les?

Sí, la inscripció és condició indispensable per cobrar les ajudes. Aquells que no s’hi inscriguin, malgrat complir els requisits, no cobraran res. Tampoc podran reclamar a posteriori. Les inscripcions es realitzaran únicament de manera telemàtica a través del portal Canal Empresa.

6. ¿A partir de quin dia i fins quan puc inscriure-m’hi?

L’ordre publicada aquest dimarts en el DOGC estableix que els sol·licitants podran inscriure’s a partir del dimecres 21 de juliol del 2021, a les nou del matí. I tindran de termini fins al divendres 30 de juliol del 2021, fins a les tres de la tarda. 

7. ¿Quan cobraré les ajudes?

L’ordre publicada aquest dimarts al DOGC tampoc explicita els temps de pagament als sol·licitants. Si es manté la cadència de la primera ronda d’ajudes, els pagaments s’haurien de produir a finals d’agost. En aquesta partida d’ajudes tampoc impera la concurrència competitiva. És a dir, no fa falta córrer, ja que aquestes no s’assignaran sota el criteri d’‘el primer que arriba, s’ho emporta’; com ha ocorregut amb altres ajudes distribuïdes durant la pandèmia. Tots els sol·licitants que s’inscriguin a temps i compleixin els requisits podran cobrar les ajudes.

8. ¿Són incompatibles amb altres ajudes?

Aquesta partida de transferències és incompatible amb la primera ronda d’ajudes d’aquesta mateixa índole, però no amb altres ajudes anteriorment distribuïdes. Sí que hi ha una limitació quant a les quantitats rebudes. Perquè les empreses no podran rebre-les si han percebut prèviament «ajudes atorgades per a la mateixa finalitat que superin un import total acumulat per empresa d’1,8 milions d’euros en ajudes directes i de 10 milions d’euros en ajudes per costos fixos», segons determina el DOGC. Aquest import baixa als 270.000 euros en el cas de les empreses del sector de la pesca i als 225.000 euros per a les empreses agrícoles. 

9. ¿Quines obligacions tinc una vegada les cobri?

La recepció d’aquestes ajudes va aparellada a uns deures envers el manteniment de l’activitat econòmica. És a dir, aquelles empreses i autònoms que les demanin, s’hauran de comprometre a seguir en funcionament fins a, com a mínim, el 30 de juny del 2022. Tampoc podran repartir dividends durant els exercicis del 2021 i el 2022, perquè s’entén que si demanen aquestes ajudes és perquè el negoci no els va gaire bé. En conseqüència, tampoc podran apujar el sou dels membres de l’alta direcció fins al 2023. 

Notícies relacionades

10. ¿Què passa si no compleixo alguna d’aquestes obligacions?

Les empreses o autònoms que acabin ingressant les ajudes però no compleixin algunes de les obligacions imposades per les mateixes hauran de retornar l’import rebut. A més, l’Administració podrà exigir-los un recàrrec. I «seran responsables dels danys i perjudicis que s’hagin produït, si procedeix, així com de totes les despeses generades per l’aplicació d’aquestes mesures de recolzament», segons deixa explícit el DOGC.