Fixar el criteri

El Suprem estableix que la taxació correspon al banc

  • El ple del Civil declara que aquestes despeses siguin abonades per les entitats bancàries, a excepció de les incloses en la llei del Govern de contractes de crèdit immobiliari

  • La norma va ser aprovada

  • Amb aquesta resolució es resolen totes les conseqüències de la nul·litat de les clàusules imposades als consumidors al contractar una hipoteca

Es llegeix en minuts
Et pot interesar

El ple de la Sala Civil del Tribunal Suprem ha dictat la sentència amb què acaba de fixar criteri en relació amb els efectes econòmics de la declaració de nul·litat de la clàusula de despeses dels préstecs hipotecaris entre bancs i consumidors. La sentència fixa que les despeses de taxació corresponen al banc i no al consumidor, tret que es trobin entre els incloses en la llei que el Govern de Pedro Sánchez va dictar el 2019 per regular els contractes de crèdit immobiliari.

Amb aquesta sentència queden resoltes per la Sala Civil totes les conseqüències de la nul·litat de les clàusules que imposen als consumidors les despeses de formalització del préstec hipotecari. Aquesta doctrina suposa que els consumidors tenen dret a la restitució de totes les despeses pagades en concepte de registre de la propietat, gestoria i taxació, així com de la meitat de les despeses notarials. Només l’Impost sobre Actes Jurídics Documentats, en el qual les normes tributàries estableixen que el principal subjecte passiu és el prestatari, va a càrrec dels consumidors.