06 jul 2020

Anar al contingut

efectes tributaris de la crisi laboral

La renda del 2020 sortirà a pagar a milions d'aturats en ertos

El fet de tenir dos pagadors -l'empresa i el Sepe- fa que la retenció de l'IRPF sigui més baixa

Exemples per a contribuents a partir de 30.000 euros suggereixen pagaments addicionals de més de 1.000 euros

La renda del 2020 sortirà a pagar a milions d'aturats en ertos

FERRAN SENDRA

Milions de treballadors es poden trobar l’any que ve amb el disgust d’una declaració de la renda amb resultat a pagar sobre un exercici, el 2020, que per a molts haurà sigut el pitjor en termes laborals.

Els prop de quatre milions de treballadors que han estat o estan en situació d’atur temporal a la seva empresa (ertes) es podran trobar l’any que ve que els resultarà una liquidació del seu impost a ingressar a Hisenda precisament després d’haver passat un any en què els seus ingressos es van veure minvats.

La causa té a veure amb el fet que aquest tipus de treballadors hauran combinat dos pagadors al llarg del 2020. D’una banda, l’empresa, que en principi va començar l’any aplicant una retenció a compte de l’IRPF a les nòmines d’acord als ingressos bruts previstos per a aquesta persona per a tot l’any i a les seves circumstàncies familiars. D’altra banda, com a segon pagador, el servei públic d’ocupació Sepe, que en la majoria dels casos practicarà una retenció zero sobre la prestació (equivalent al 70% de la base de cotització).

A més, quan el treballador es reincorpori a l’empresa, aquesta aplicarà una retenció a compte menor, conforme amb els menors pagaments en còmput anual que haurà de fer a aquest treballador que ha passat una temporada a l’atur. En resum, aquest tipus de treballador, guanyarà menys el 2020 que si no hagués estat en situació d’erto. També tributarà menys a l’IRPF. Però com que les retencions hauran sigut més baixes, el resultat, amb tota probabilitat serà a pagar.

«Si aquest treballador no li diu a l’empresa o al Sepe que li retingui un percentatge major dels seus ingressos, haurà de pagar en la liquidació que presenti el 2021», certifica Luis del Amo, secretari tècnic del Registre d’Economistes Assessors Fiscals (Reaf) del Consell General d’Economistes.

Bateria d’exemples

Segons exemples elaborats pel Reaf a partir d’un contribuent tipus, es posa de manifest que per al cas d’un solter sense fills amb uns ingressos per renda del treball de 30.000 euros a l’any, la diferència entre aplicar una retenció ajustada i la que es derivaria d’haver estat quatre mesos amb un erto del 100% podria ser substancial. El supòsit de partida dels exemples és el d’una comunitat on la tarifa autonòmica és igual a l’estatal. A més es parteix d’un ingrés anual repartit en 12 pagues.

En l’exemple del Reaf, a aquest contribuent de 30.000 euros a l’any li surt una declaració a pagar tan sols 1,5 euros en una situació de normalitat. Amb un erto del 100% per als mesos de març a juny, els ingressos totals d’aquest mateix contribuent quedarien reduïts a 24.392 euros. En conseqüència, tributarà menys per IRPF (la quota líquida serà de 3.364 euros, en lloc dels 4.939 que corresponen a un brut de 30.000 euros). No obstant, com que en el conjunt de l’any li hauran retingut menys, la seva declaració li sortirà a pagar 1.026 euros.

Per a un contribuent mileurista, el mateix canvi laboral no té efectes tributaris.

Una altra conseqüència derivada de tenir un doble pagador és que l’obligació de declarar baixa de 22.000 a 14.000 euros d’ingressos íntegres l’any.

Dues opcions

Amb la regulació actual, si es vol evitar sobresalts «hi ha dues solucions», segons el secretari del Reaf: «O estar previngut i estalviar, o demanar als seus pagadors que li retinguin un percentatge més gran».
El sindicat CSIF va més enllà. «Per evitar un càstig innecessari sobrevingut, CSIF ha demanat a la ministra d’Hisenda que es consideri renda exempta de tributació les prestacions d’atur percebudes pels treballadors a causa de la Covid-19», va informar el sindicat el 18 de maig.